Trực tiếp: Thiếu nhi rước Chúa Thánh thể lần đầu tại G.x Tân Việt lúc 7h30 ngày 23/6/2019. Chủ tế Linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh

Thánh lễ: Rước lễ lần đầu  tại G.x Tân Việt – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Do Linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh chủ tế. Vào lúc 7giờ30 Chúa nhật ngày 23/6/2019. 

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – P.P Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi