ĐTC đến Rumani

01/06/2019 admin 0

Sau 2 giờ 20 phút bay từ Roma, máy bay chở ĐTC và đoàn tháp tùng đã đáp xuống phi trường thủ đô Bucarest của […]