Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ bảy tuần VI PS: 01. 06. 2019 Ga 16, 23b-28

   (Ga 16, 23b – 28)

“Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.

Sứ điệp : Nhờ Danh Chúa Giêsu mà mỗi người chúng ta được Chúa Cha yêu mến và nhận lời khi ta cầu xin. Hãy tin mến Chúa Giêsu, Ngài là nguồn cậy trông của người Kitô hữu.

  1. Ghi nhớ: “Anh em xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em , nhân danh thầy” (Ga 16, 23).
  2. Suy niệm: Một trong những ân huệ của đời sống mới đó là lời cầu xin được Chúa Cha chấp nhận nhờ công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Chúa hứa: “Nhân danh Thầy, cứ xin thì sẽ được” . Vì thế, lời cầu xin của chúng ta được Chúa Cha chấp nhận ta phải dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu, nghĩa là phải nhân danh Người mà cầu xin. Điều nầy được thực hiện trong mọi công thức cầu nguyện của Hội Thánh: chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con… Chúng ta tin tưởng cầu xin vì Chúa Thánh Thần sẽ dạy cho ta biết cầu xin thế nào (Rm 8, 26-27) và Chúa Giêsu là Đấng Trung gian duy nhất, sẽ bầu cử rất đắc lực cho ta trước toà Chúa Cha (Dt 7, 25).
  3. Sống Lời Chúa: Mọi lời nguyện xin hãy kết hiệp với Chúa Giêsu mà dâng lên Chúa Cha.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin khơi dậy niềm tin và hy vọng của con mỗi khi cầu xin, vì con ý thức rằng Chúa luôn thương nghe lời con xin. Amen.

Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa đã gánh tội cho con. Không có Chúa, con chẳng thế nào xứng đáng ca tụng Thiên chúa, chẳng đủ sức đi về nhà Cha. Nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa mà con được trở lại làm con Thiên chúa, được hưởng mọi phúc lộc của kẻ làm con. Chúa đã làm người để con người được làm con Thiên chúa. Phẩm giá của con tùy thuộc vào Danh Chúa. Con biết khi cậy trông Danh Chúa, con trở nên lớn lao trước mặt Cha trên trời.

      Xin cho con được thực tâm mến Chúa, xin cho con biết tin nhận Chúa để con đáng được Cha trên trời yêu mến và nhận lời con cầu xin.

      Con tin mến Chúa bằng cả cuộc sống biết thực thi Ý Chúa. Chúa đã nói “Ai yêu Ta thì sẽ giữ Lời Ta”. Chúa không muốn con chỉ tin Chúa trên môi miệng hoặc chỉ mến Chúa bằng cảm xúc mau qua. Vì mến tin Chúa, con quyết sống đạo và con sẽ được Chúa Cha thương đón nhận như một của lễ nhờ Danh chúa.

      Tuy thế, sống theo niềm tin vào Danh Chúa vẫn là một thách đố cho con. Đôi khi vì sồng theo Thánh Ý Chúa, con trở nên nghèo hơn, mệt hơn, vất vả hơn. Ngược lại, khi sống theo kiểu thế gian, con thấy thoải mái hơn, an nhàn hơn. Nhưng dù vậy xin Chúa cho con lòng tin mạnh mẽ để con dám can đảm khước từ những thiện hảo trần thế không đẹp lòng Chúa, để con đáng được chúa Cha yêu mến và được hưởng phần gia nghiệp trên trời. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi