Canh thức vượt qua

25/03/2024 admin 0

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm Chúa Giêsu là người Do Thái, các môn đệ đầu tiên của Ngài là người Do Thái, cộng đoàn Kitô […]