Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ sáu tuần VI PS: 31. 05. 2019 ĐỨC MẸ THĂM VIẾNG BÀ THÁNH ISAVE Lc 1, 39-56 

   (Lc 1, 39-56)

“Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại:

Người nâng cao những người phận nhỏ”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

     Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

     “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

     Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng Thương Xót của Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

     Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

Sứ điệp: Mẹ Maria ý thức mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa, nên hoàn toàn tín thác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì vậy, Mẹ đã trở thành người có phúc và được Thiên Chúa nâng cao: cho lên trời cả hồn lẫn xác.

1.Ghi nhớ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45).

  1. Suy niệm: Kết thúc tháng kính Đức Mẹ, Hội Thánh muốn cùng với Mẹ mình dâng lời ngợi khen Thiên Chúa trong kinh Ma-nhi-fi-cát. Đức Mẹ đáng được tôn kính đặc biệt, kính mến đặc biệt, vì các nhân đức trọn hảo của Đức Mẹ. Trước hết là đức tin vào Thiên Chúa của Mẹ, đã được bà thánh Isave khen ngợi là ‘có phúc’. Kế đến là lời “xin vâng” của Mẹ, thật dịu dàng, khiêm tốn, và đáng được mọi người bắt chước. Lại nữa, lòng biết ơn Chúa của Đức Mẹ, được hát lên trong kinh Magnificat, cũng đáng được chúng ta hoà nhịp cất tiếng hát tạ ơn Chúa. Sau nữa, là lòng thương người của Đức Mẹ, đáng được chúng ta noi theo mà thực hiện việc giúp đỡ anh em mình.
  2. Sống lời Chúa: Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
  3. Cầu nguyện: Lạy Chúa, nhờ lời cầu bàu của Mẹ Maria, xin cho chúng con có lòng kính mến Đức Mẹ, xin cho con tập luyện được các nhơn đức của Mẹ, cho con đáng được gọi là con Chúa. Amen

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hợp tiếng với Đức Mẹ, con dâng lời ngợi khen Chúa. Cuộc đời Mẹ là một chuỗi những hồng ân cao cả và kỳ diệu.

     Phần Mẹ, Mẹ luôn nhìn nhận Mẹ là nữ tỳ hèn mọn. Mẹ không bao giờ để cho lòng ngờ vực cản trở công trình của Chúa. Trái lại, Mẹ nhận ra thân phận nhỏ bé của mình, nên hoàn toàn tín thác vào chương trình cứu độ của Chúa. Mẹ chỉ biết buông theo ân sủng, sẵn sàng để cho Chúa dẫn đi. Vì thế, Mẹ rất xứng đáng với lời ca ngợi của bà Ê-li-sa-bét: Mẹ là người có phúc vì Mẹ đã tin. Nhờ lòng tin mà Mẹ đã đón nhận bao phúc lành của Chúa. Nhờ lòng tin mà trong cuộc đời Mẹ, hồng ân nối tiếp hồng ân.

     Lạy Chúa, nhìn lại cuộc đời con, con cũng nhận ra tất cả đều là hồng ân của Chúa. Tuy nhiên, Chúa không thể dẫn con đi xa hơn và lên cao hơn được vì con chưa vững tin vào chương trình cứu độ của Chúa. Đã nhiều lần con đã để cho cái lợi trước mắt và lòng ngờ vực cản trở công việc Chúa làm nơi con.

     Nhờ gương mẫu và lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa giúp con nhận ra những hồng ân kỳ diệu Chúa thực hiện trong đời con. Xin cho con vững tin vào Chúa, dám chìa tay ra để Chúa nắm lấy và dẫn đi theo con đường Chúa muốn. Amen.

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi