Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật lễ Chúa Thăng Thiên: 02. 06. 2019 Lc 24, 46-53 

Lc 24, 46-53 

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông

và được đem lên trời. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

46 Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại;47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội.48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông.51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ,53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

1.Ghi nhớ:”Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24,48).

2.Suy niệm: Chúng ta đều biết rằng: chứng nhân là người nói sự thật những điều tai nghe mắt thấy. Và trong đời sống, chứng nhân là người sống và hành động như mình thấy và biết, mình tin tưởng và xác tín. Hiểu như vậy, thì các tông đồ là những chứng nhân đầu tiên của Chúa Kitô. Các ông đã theo, đã sống, đã tận mắt chứng kiến cái chết đau thương và sự sống lại tỏ tường của Chúa. Các ông đã chết để chứng thực cho lời mình nói. Các ngài đã sống đúng vai trò chứng nhân. Do đó, người làm chứng cho việc Chúa đã chịu chết và đã sống lại, cũng là làm chứng về sự sống vĩnh cửu của con người. Ngày nay, người kitô hữu cũng là những chứng nhân của Chúa Phục sinh, nhưng tự hỏi: tôi có thực sự là chứng nhân của Chúa Kitô không?

3.Sống Lời Chúa: Dám nói tốt, làm tốt và sống tốt, để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho con biết yêu mến Chúa và luôn biết noi gương các Tông đồ, là những chứng nhân anh dũng của Chúa

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi