Thế hệ Laudato sì ở Nairobi

Trong tuần vừa qua tại Nairobi, thủ đô Kenya, đã diễn ra hội nghị đại kết và liên tôn về “Thế hệ Laudato sì: những người trẻ chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta”.

Kết quả hình ảnh cho Nai-rô-bi
Cuộc họp đại kết và liên tôn này được tổ chức để lắng nghe giới trẻ và nghiêm túc quan tâm đến cuộc khủng hoảng môi trường, ngôi nhà chung của chúng ta. Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, mạng lưới giới trẻ Công giáo Châu Phi, chương trình môi trường của Liên Hiệp Quốc và Giáo hội Tin lành Luther.

Trong bài phát biểu của mình, cô Helena Funk, thành viên nhóm giới trẻ vì môi trường của Giáo hội Tin lành Luther, và cũng đã tham dự hội nghị thượng đỉnh LHQ về khí hậu COP23 và COP24, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của các Giáo hội và các tổ chức tôn giáo trong việc cải thiện môi trường, đồng thời ngay lập tức cần thực hiện những thay đổi triệt để về lối sống, tiêu dùng và về mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên. Đây cũng là nhiệm vụ của người có đức tin trong việc chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa (OR 23/7/2019).

Văn Yên, SJ

 (VaticanNews 24.07.2019)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi