Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ bảy: 13.07.2019 T. Henricô Mt10,24-33  

   (Mt 10, 24-33)

“Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 

    “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

    “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 

    “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Sứ điệp:   Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng ta phải kính sợ. Xác tín điều đó, ta sẽ can đảm làm chứng cho Chúa, và ta sẽ sống đạo vì Chúa mà thôi.

  1. Ghi nhớ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (Mt 10,28)
  2. Suy niệm: Làm tông đồ Chúa thì phải đương đầu với những bách hại, nhưng người tông đồ vẫn có thể cam chịu và vững lòng. Cho dù con người có làm hại đến thân xác và mạng sống đi nữa thì phần rỗi linh hồn vẫn an toàn vì họ đang thuộc về Thiên Chúa. Do đó trong mọi nơi và mọi lúc đã có Thiên Chúa là Cha, hằng quan tâm và quang phòng mọi sự. Vì thế, thái độ của người tông đồ trong khi thi hành sứ vụ là bất khuất trước những đe doạ của người đời và hoàn toàn tin tưởng vào sự quang phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa như người Cha: Đấng đáng sợ vì nắm quyền sống chết trong tay, lại chính là người Cha nhân ái đối với người tông đồ.
  3. Sống Lời Chúa: Quyết tâm đi thăm viếng người khác với lòng yêu thương và tôn trọng
  4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết yêu thương và làm gương sáng bằng việc thực thi công bằng bác ái và yêu thương mọi người mà con gặp gỡ. Amen.

Cầu nguyện:    Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo dựng hồn xác con và làm chủ mạng sống con. Chỉ có Chúa là Đấng con yêu mến và kính sợ trên hết mọi người, mọi sự. Thế nhưng đối với con điều ấy không dễ . Áp lực xã hội và dư luận là rào cản hữu hình con dễ nhận thấy,  nên con thường sợ những điều ấy hơn sợ Chúa. Con thường sợ người đời cười chê hơn kính sợ Chúa. Con nể xã hội, bạn bè, hơn kính nể Chúa. Rất nhiều lúc vì nể nang mà con đã làm điều sai trái. Con mà không đi lễ thì sợ người ta đánh giá con khô klhan, con mà gian tham thì sợ người ta khinh ghét con, con không đóng góp việc chung thì sợ người ta coi con là kẻ keo kiệt, ích kỷ. Chúa đang mong con phải tiến xa hơn mức độ đó. Con sống tốt không phải vì sợ ai cho bằng là vì con muốn sống đẹp lòng Chúa. Làm phiền lòng Chúa, đó là điều con đáng sợ nhất mà con phải sợ.

      Lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho con để con nhận ra Chúa đang hiện diện bên con và nhìn thấy con, để nhờ đó, trước khi suy nghĩ điều gì, nói câu gì hoặc làm việc gì, con sẽ biết chon lựa, đắn đo suy nghĩ, nói năng, hành động sao cho đẹp lòng Chúa. Được mọi người đánh giá tốt về con, đó là điều đáng mừng. Nhưng điều đáng mừng nhất và cần thiết nhất là con sống sao để chính Chúa cũng đánh giá tốt về con.

      Xin Chúa cho con biết kính sợ Chúa hết lòng để con can đảm sống theo Lời Chúa. Và với lòng kính sợ nhưng tràn ngập tình yêu phó thác, con sẽ can đảm làm chứng về Chúa mà không sợ hãi. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi