Trực tiếp: Thánh lễ Lãnh nhận Bí tích Thêm sức lúc 17giờ00 ngày 11/7/2019 tại G.x Tân Thông. Chủ tế Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

Thánh lễ thêm sức tại Thánh đường Giáo xứ Tân Thông – Giáo phận Phú Cường. Do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế vào lúc 17h00 Thứ Năm ngày 11/7/2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không thể đến được.

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – P.P Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi