Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : THỨ SÁU: 12.07.2019 Mt 10,16-23

  (Mt 10, 16-23)

“Không phải chính các con nói,

 nhưng là Thánh Thần của Cha các con”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu. 

    “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

    “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

    “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em: anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.

Sứ điệp:   Bị bách hại là số phận thường tình của người tông đồ. Tuy nhiên, với niềm tín thác vào Chúa Thánh Thần, người tông đồ vẫn một lòng trung thành làm chứng cho Chúa.

  1. Ghi nhớ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng ai bền đổ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22).
  2. Suy niệm: Sau khi huấn dụ các Tông đồ về mục đích, tinh thần và cách thế của người làm Tông đồ. Đức Giêsu cho các ông biết trước là các ông sẽ gặp những cuộc bách hại sắp tới. “Nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” , sự bách hại có thể xảy ra ngay trong bầu khí thân thương là gia đình. Điều này chứng tỏ người tông đồ không thể nào tránh khỏi bách hại được. Vì thế cần phải bền chí giữ vững tinh thần và trung thành với Chúa đến cùng thì người tông đồ mới đạt tới thành công. Do đó chúng ta phải biết yêu thương giúp đỡ mọi người biết đón nhận Chúa, cảm nghiệm về tình yêu thương của Chúa và dấn thân sống theo Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Phải luôn có thái độ dịu dàng và khiêm tốn với mọi người.
  4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con là tông đồ của Chúa luôn biết đón nhận mọi khó khăn trong khi gặp thử thách và làm chứng nhân cho Chúa đến cùng. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, Chúa sai con đi làm chứng cho Chúa. Nhưng trong thế gian luôn xảy ra một cuộc chiến giữa sự thiện và sự ác. Cuộc chiến ấy ở ngay trong bản thân con, ngay trong gia đình con, ngay trong môi trường con đang sống và trên toàn thế giới, sự ác chống lại sự thiện, bóng tối không chấp nhận ánh sáng, và lời Tin Mừng cũng trở thành cái gai cho thế gian. Vì thế mà người rao giảng Tin Mừng và người sống Tin Mừng luuon bị bắt bớ, đánh đòn, tù đày, chống đối, thù ghét.

      Lạy Chúa, cha ông chúng con đã từng chịu khổ đau để làm chứng cho Chúa. Và cái chết anh dũng của các ngài đã là bằng chứng hùng hồn cho niềm tin vào Thiên Chúa. Phần con đây, con cũng được diễm phúc ở vào hàng ngũ những người nhận biết Chúa, theo Chúa, yêu Chúa và dấn bước phục vụ Chúa. Nhưng vì là con người, con cũng rất sợ phải tù đày,roi vọt, chống đối và thù ghét. Xin cho con biết nhận ra rằng, đàng sau thất bại và bị ngược đãi, đó là dịp để con được hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa. Và nhờ đó, đau khổ của đời người tông đồ sẽ trở nên hy lễ đem lại nhiều hoa trái.

      Con luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong con. Xin cho con một tinh thần đơn sơ và khôn ngoan, một niềm tin sắt đá, một đức cậy vững  vàng và một lòng mến sắt son để con được can đảm sống Tin Mừng và trung thành làm chứng cho Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi