Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm: 27. 06. 2019 Mt 7, 21-29

   (Mt 7, 21-29)

“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?’ Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: ‘Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta’.

     “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

     Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Đấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Sứ điệp:  Muốn vào Nước Trời phải biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành trong cuộc sống hàng ngày. Đó mới là người khôn.

  1. Ghi nhớ: “ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào nước trời cả đâu!…” (Mt 7,21).
  2. Suy niệm : Đây là tiêu chuẩn cho người môn đệ xét mình. Muốn đạt tới hạnh phúc vĩnh cữu trong nước trời. Không phải chỉ có lòng tin thôi, cũng không phải chỉ nghĩ hay, nói giỏi…Ngay cả cầu nguyện bằng những công thức đầy ý nghĩa mà cho rằng đã hoàn hảo. Nhưng nhất thiết phải thi hành ý muốn của Thiên Chúa, là sống theo những điều mà Chúa Giêsu đã dạy. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: lòng đạo đức đích thực không phải do những hình thức đạo đức bên ngoài, nhưng do đời sống phù hợp với Tin Mừng của Chúa. Muốn được vào nước trời, cần phải nỗ lực và kiên trì sống tinh thần và giáo huấn của Chúa, chứ không được tự mãn và những hình thức sống đạo bên ngoài.
  3. Sống Lời Chúa : Đọc Lời Chúa và đem áp dụng vào cuộc sống với những giáo huấn của Chúa.
  4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết lắng nghe Lời Chúa, nhận ra thánh ý của Ngài và cố gắng thi hành trong đời con. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, chẳng ai dại dột chọn bãi cát để xây nhà. Tuy thế, nhiều khi con lại dại dột nghe Lời Chúa mà chẳng thực thi. Người khôn khi xây nhà biết đặt đá làm nền để căn nhà vững vàng, an toàn và bền lâu. Khôn ngoan là thế: tốn tiền nhưng không tốn tiền vô ích; nghe Lời Chúa nhưng không nghe vô ích, biết thực thi lời Chúa dạy.

     Lạy Chúa, hàng ngày Chúa ban cho con những vật liệu thiêng liêng là Lời Chúa. Xin thêm ơn khôn ngoan cho con, đừng để những vật liệu quý giá đó trở nên vô ích, đừng để lòng thương của Chúa nên phí phạm nơi con, đừng để công lao nghe Lời Chúa nên uổng công.

     Chúa dạy con: “Không phải cứ thưa: lạy Chúa, lạy Chúa, là được vào Nước Trời”. Con hiểu rằng dù đọc kinh cho dài, nghe Lời Chúa hằng ngày, mà con chẳng thương nhau: cứ cãi lộn, cứ trộm cắp, cứ đổ vạ cáo gian, cứ nói xấu nhau…, thì chưa có gì để bảo đảm cho con được vào Nước Trời. Xin Chúa giúp con biết kéo dài lời cầu nguyện vào trong cuộc sống, và biết áp dụng luật Tin Mừng vào cách ăn nết ở của con.

     Nước Trời là nơi Chúa tình yêu ngự trị và là nơi quy tụ những người biết sống yêu thương. Xin cho con biết luyện tập yêu thương mọi ngày để con nên đầy tớ khôn ngoan, đáng được vào dự hội yêu thương thiên đàng. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi