Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ hai: 17. 06. 2019 Mt 5, 38-42 

   (Mt 5, 38-42)

“Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

Sứ điệp:   Tha thứ là điều khó khăn nhất và cũng là điều cao cả nhất mà Chúa Giê-su đã cống hiến cho con người. Lòng tha thứ không báo thù chính là tuyệt đỉnh của yêu thương.

1.Ghi nhớ:“Ai xin thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5,42).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu muốn kiện toàn lề luật trong tình bác ái yêu thương. Khi dạy đừng báo thù, Chúa Giêsu không cổ võ cho sự nhu nhược, nhát đảm, để cho sự ác hoành hành, nhưng là để nêu cao tinh thần hoà bình, quảng đại và tha thứ. Đồng thời Chúa cũng khích lệ chúng ta tránh làm điều ác, vì khi báo thù, chúng ta cũng trở nên ác như kẻ ác vậy. Trong thực tế, điều này không dễ dàng thực hiện. Gương Chúa Giêsu trên thập giá đối với những kẻ giết Chúa: “xin Cha tha cho chúng, vì chúng lầm chẳng biết” dạy chúng ta bao dung, tha thứ cho kẻ làm hại đến chúng ta về vật chất cũng như tinh thần. Hãy sống quảng đại cho đi và giúp đỡ kẻ khác.

3.Sống Lời Chúa: Bỏ qua những lầm lỗi vô tình hay cố ý của người khác đối với mình.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu Chúa không khoan dung thì thiên đàng chẳng có ai được vào. Xin cho con biết tha thứ cho anh em, như Chúa đã bao dung đón nhận con. Amen.

Cầu nguyện:    Lạy Chúa Giêsu, trong thế giới hôm nay, con đọc qua báo chí, qua truyền thanh, qua truyền hình và cả thực tế vẫn xẩy ra chung quanh con bao nhiêu là chuyện gây thù báo oán. Người ta ăn miếng trả miếng, và càng ngày con người càng lạc sâu vào cái vòng lẩn quẩn của hận thù ghen ghét.

      Lời Chúa hôm nay mở ra cho con một lối thoát, đó là lấy thiện thắng ác, dùng tình yêu đáp trả hận thù. Chính Chúa đã nêu gương cho con, khi trên thập giá, Chúa đã tha thứ cách tuyệt đối cho những kẻ đang reo hò đắc thắng vì đã giết được Chúa. Và ngày hôm nay, qua bí tích hòa giải, Chúa vẫn hằng tha thứ những lỗi lầm con đã phạm, cho dù đã bao lần con sa đi ngã lại. Chúa chỉ đòi con đền đáp ơn Chúa bằng cách con cũng biết tha thứ cho anh em con, như Chúa đã tha thứ cho con.

      Lạy Chúa, khi tha thứ không những con phải quên đi những lỗi lầm của anh em, mà còn phải xóa sạch những điều ấy trong tư tưởng, trong lời nói và nơi những việc làm của con. Tha thứ là biết đối xử tử tế với họ như những người tốt.

      Lạy Chúa, điều này không phải là dễ dàng, bởi vì trao ban tiền của, trao ban thời gian, trao ban chính mạng sống mình, xem ra còn dễ làm hơn là trao ban sự tha thứ. Xin Chúa dạy con biết thực hành bài học yêu thương của Chúa, để nơi đâu có hận thù, con loan báo tình yêu; nơi đâu có bất hòa, con trao ban lòng tha thứ. Xin Chúa biến đổi lòng con trở nên khí cụ bình an của Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi