Năm 2018, ngân hàng Vatican chỉ lời được 17,5 triệu Euro

Trong năm 2018, Ngân hàng Vatican, quen gọi là ”Viện Giáo Vụ” (IOR), lời được 17 triệu 500 ngàn Euro, mặc dù thị trường tài chánh giao động mạnh mẽ.


IOR.jpgKết quả này cho thấy có sự giảm sút tiền lời là 14 triệu 400 ngàn Euro so với số lời 31 triệu 900 ngàn Euro trong năm 2017 trước đó.

 Những con số trên đây được ghi trong phúc trình thường niên của Ngân hàng Vatican công bố hôm 11-6 vừa qua. Theo đó, trong năm ngoái, ngân hàng này đã phục vụ gần 15 ngàn khách hàng (14.953) có nguồn tài chánh là 5 tỷ Euro, tức là giảm 300 triệu Euro so với năm 2017. Trong ngân khoản vừa nói của các khách hàng có 3 tỷ 200 triệu Euro là tiền tiết kiệm họ ký thách nơi Viện Giáo Vụ.

 Phúc trình cho biết do những con lốc thị trường tài chánh, lãi xuất vẫn còn rất thấp.

 Các hoạt động khác của ngân hàng Vatican

 Trong tiến trình giảm bớt các chi phí, ngân hàng Vatican đã giảm bớt chi phí xuống còn 16 triệu Euro, so với 18 triệu 700 ngàn Euro hồi với năm 2017.

 Trong năm 2018, ngân hàng Vatican tiếp tục thực hiện các cuộc đầu tư nhắm hỗ trợ sự phát triển của các nước nghèo nhất, tôn trọng những chọn lựa phù hợp với việc thực hiện một tương lai lâu bền cho các thế hệ tương lai. Ngoài ra ngân hàng cũng góp phần thực hiện nhiều hoạt động có lợi ích xã hội, qua những hiến tặng tài chánh, hoặc với những điều kiện dễ dàng cho sử dụng các bất động sản thuộc ngân hàng vào những mục tiêu xã hội.

 Trong những năm qua, ngân hàng Vatican đã thực hiện một tiến trình cải tổ sâu rộng theo các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt nhắm bài trừ nạn rửa tiền. Tất cả các tài khoản của các khách hàng đều được thanh lọc và có một số tài khoản bị đóng (Rei 11-6-2019)

Trần Đức Anh OP

(VaticanNews 12.06.2019)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi