Trực tiếp: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại G.x Khiết Tâm lúc 17h30 ngày 9/6/2019. Chủ tế Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giáo

Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống – tại Giáo Giáo xứ Khiết Tâm – Giáo hạt Chí Hòa. Do Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Giáo chủ tế lúc 17h30 ngày 9/6/2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, không đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book, Twistter hoặc Minds:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – P.P Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi