Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ bảy: 08. 06. 2019 Ga 21,20-25

    (Ga 21, 20-25)

“Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó

 và đã viết ra”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

      Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu mến theo sau, cũng là người nằm sát ngực Chúa trong bữa ăn tối và hỏi “Thưa Thầy, ai là người sẽ nộp Thầy?” Vậy khi thấy môn đệ đó, Phêrô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Còn người này thì sao?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con? Phần con, cứ theo Thầy”. Vì thế, có tiếng đồn trong anh em là môn đệ này sẽ không chết. Nhưng Chúa Giêsu không nói với Phêrô: “Nó sẽ không chết”, mà Người chỉ nói: “Nếu Thầy muốn nó cứ ở lại mãi cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến con”.

      Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật. Còn nhiều việc khác Chúa Giêsu đã làm, nếu chép lại từng việc một thì tôi thiết tưởng cả thế giới cũng không thể chứa hết các sách viết ra.

Sứ điệp: Đời mỗi người Kitô hữu là một ơn gọi theo Chúa. Ta hãy đáp lại ơn gọi yêu thương đó tùy theo bậc sống trong hoàn cảnh riêng của mình, với niềm phó thác cậy trông vào Chúa.

1.Ghi nhớ:“Chính môn đệ nầy làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người đó là xác thực” (Ga 21,25).

2.Suy niệm: Lịch sử của Hội Thánh được thêu dệt bằng những chứng từ khác nhau: lời nói, đau khổ, tử đạo, việc từ thiện, bác ái… mỗi người một cách, mỗi thời một khác, tuỳ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng. Các sách Kinh thánh và đời sống chứng nhân mọi thời đều giới thiệu tình yêu Chúa cho mọi người, để mọi người tin mà được hưởng nhờ ơn cứu độ của Chúa. Thánh Gioan, tuy không được phúc tử đạo như các tông đồ khác, nhưng đã sống một thời gian dài để củng cố đức tin cho các tín hữu tiên khởi và đã viết ra sách Tin Mừng, ba bức thư và sách Khải Huyền. Tất cả đều mang sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô.

3.Sống Lời Chúa: Mỗi tín hữu, khi sống chu toàn bổn phận, là làm chứng cho Chúa.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa không cần việc làm của con. Chúa chỉ muốn tình yêu thúc đẩy những việc làm đó (theo T. Têrêsa Avila). Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tất cả mọi người được kêu gọi để theo Chúa. Có những bậc sống khác nhau. Trong mỗi bậc sống đó lại có từng hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người là mỗi phận. Chúa như đang cầm tay từng phận người mà dắt đi theo Chúa. Chúa đang nói với mỗi người chúng con: “Phần con hãy cứ theo Thầy”. Chúa đang dẫn con đi theo Chúa bằng lối đi Chúa dành riêng cho con.

      Khi Thánh Phêrô hỏi Chúa về số phận của Thánh Gioan, Chúa đã nói với Thánh Phêrô: “Việc đó liên quan gì đến con, phần con hãy cứ theo Thầy”. Chúa không bảo con đừng quan tâm đến anh chị em con. Khi thấy anh em cần nâng đỡ đức tin, Chúa muốn con chạy tới đóng vai bàn tay của Chúa để đỡ nâng họ. Con sẽ đỡ nâng bằng gương sáng, bằng một lời động viên, bằng một lời nhắc nhở, và nhất là bằng những lời cầu nguyện. Rồi khi con gặp thử thách, con tin Chúa sẽ lại dùng anh chị em quanh con thay mặt Chúa mà ủi an, động viên con.

      Tuy nhiên, Chúa muốn nói với riêng con: “Phần con hãy cứ theo Thầy”. Chúa dạy con đừng phân bì ghen tỵ. Xin Chúa đừng để con so sánh phận mình với phận người mà chùn bước chân theo Chúa. Con biết mỗi đời người là một mầu nhiệm trong tình yêu quan phòng của Chúa. Mỗi đời người là một cuộc tình riêng với Chúa. Mỗi đời người đều có đủ Thánh giá để vác theo Chúa. Đồng thời mỗi đời người đều được Chúa ban đủ niềm vui và ân sủng để theo Chúa cho nên: “Ơn Ta đủ cho con”.

      Xin cho con vui với phận mình và tin tưởng bước theo Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi