Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ năm tuần III PS: 09. 05. 2019 Ga 6, 44-51

   (Ga 6, 44-51)

“Ta là bánh từ trời xuống” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Sứ điệp: Đức tin là một ân huệ Thiên Chúa ban để chúng ta có thể đón nhận Đức Ki-tô là Bánh Trường Sinh.

  1. Ghi nhớ: “Không ai đến được với tôi, nếu Chúa Cha, là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6, 44).
  2. Suy niệm: Mọi người cách nầy hay cách khác đều được Thiên Chúa dạy bảo để nhận biết Chúa. Vì thế, ta phải nhạy cảm nhận ra ý Chúa để thực thi. Đức tin là một ân ban, không phải bởi sức riêng của chúng ta: lý trí cần tìm hiểu, nhưng tin là do ơn Chúa ban để ta dám liều lĩnh chấp nhận những đòi hỏi của đức tin. Vì thế, để sống tốt trong niềm tin, người tín hữu cần xin Chúa ban ơn trợ giúp để trung thành và phát triển đời sống tin, cậy, mến hầu, nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giêsu, chúng ta được đảm bảo sự sống đời đời.
  3. Sống Lời Chúa: Đọc và sống Lời Chúa mỗi ngày là cách nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Chúa nói ai tin thì được sự sống đời đời. Xin Chúa thêm đức tin cho con, để con được sống dồi dào hơn. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha của con. Con dâng lời tán tụng. Con xác tín rằng mọi sự con đang có đều do Cha ban. Đức tin con đang sống là ân huệ kỳ diệu nhất, vì nhờ đức tin Cha đã cho con được thông phần vào chính sự sống của Cha. Tất cả những hồng ân ấy, Cha đã ban qua Người Con Một yêu quý là Chúa Giê-su.

      Vâng, lạy Cha, khi đến sống với nhân loại, Con Cha đã mang sức sống mới từ chính Ngài: Ngài đã trở thành Bánh nuôi sống nhân loại, nuôi sống con. Vì thế, khi lãnh nhận Bánh Thánh – Bánh Lời Chúa và Bánh Thánh Thể – Cha kêu mời con sống như Con Cha: Đó là biết chia sẻ cho người khác chính sự sống riêng tư của con. Bánh Thánh được bẻ ra như một dấu chỉ quên mình. Từng mẩu bánh nhỏ trở thành sức sống mới. Từng việc làm vô danh âm thầm của con cũng trở nên hơi ấm, đủ sức làm vươn dậy những cuộc đời khác.

      Lạy Cha, khi lãnh phần Bánh Đức Kitô, con được đón nhận trọn vẹn Thân Mình Ngài, nghĩa là con cũng đón nhận cả anh em con. Anh em chung quanh đã trở thành một phần cuộc sống của con. Xin Cha ban thêm đức tin để con vui lòng đón tiếp mọi người như Thân Mình của Con Cha. Xin mở rộng cõi lòng con để đón nhận không những các điều tốt mà cũng biết đón nhận cả những khuyết điểm của anh em nữa.

      Lạy Cha, xin ban thêm đức tin để con luôn xác tín rằng: Đức Ki-tô là Tấm Bánh được bẻ ra cho một thế giới mới. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi