Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ sáu tuần III PS: 10. 05. 2019 Ga 6, 52-59

    (Ga 6, 52-59)

“Thịt Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

      Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”. Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.

Sứ điệp: Ai lãnh nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, thì ở đời này được kết hiệp với Chúa, được sự sống đời đời và ngày sau hết được sống lại. chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy siêng năng rước Mình Thánh Chúa với một đức tin sống động.

  1. Ghi nhớ: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở trong người ấy” (Ga 6, 56).
  2. Suy niệm: Thánh Thể, chính là một hy tế vì Chúa Giêsu hiến mình cho Chúa Cha và cho chúng ta. Thân xác Chúa Giêsu treo trên Thập giá là để chuộc tội cho nhân loại, và máu Người đổ ra để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Vì thế, khi tham dự Thánh Thể, chúng ta được thông dự vào sự sống của Thiên Chúa – được sống lại và sống muôn đời – được sống hiệp thông với Chúa Kitô và với anh em. Rước lễ là ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu, là kết hợp trọn vẹn với Chúa,được biến đỗi trở nên giống Chúa và được hưởng sự sống đời đời.
  3. Sống Lời Chúa: Năng rước lễ hằng ngày với lòng yêu mến khát khao.
  4. Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cảm tạ hồng ân cao quý mà Chúa đã ban qua Thánh Thể. Xin cho con biết dâng hiến cuộc đời để đền đáp ơn Chuá tặng ban. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin cảm tạ Chúa đã thiết lập bí tích Thánh Thể làm thần lương nuôi dưỡng sự sống thiêng liêng của con. Như sự sống thể xác cần được nuôi dưỡng, cần phải lớn lên theo năm tháng cuộc đời, thì sự sống làm con Thiên Chúa nơi con cũng cần được dưỡng nuôi và lớn lên mỗi ngày. Vâng, lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại để tái sinh con, để trao ban sự sống mới, sự sống thần linh. Chúa đã ban sự sống và còn lập bí tích Thánh Thể để tiếp tục dưỡng nuôi và làm sự sống mới được lớn mạnh. Biết bao người đã cảm nhận sự trống vắng, sự đói khát thiêng liêng, khi phải xa bàn tiệc Thánh Thể.

      Xin cho con biết siêng năng tham dự Thánh lễ, siêng năng rước lễ với một đức tin vững vàng, với thái độ trân trọng, với lòng khao khát mến yêu. Xin Chúa cũng tha thứ cho con những lần ơ hờ, những lần rước Chúa chỉ vì thói quen, nhất là thái độ bất kính xúc phạm khi lãnh nhận Mính Thánh Chúa không xứng đáng. Xin cho con ngày càng liên kết mật thiết với chúa nhờ việc rước lễ cách ý thức. Xin đừng để con gắn bó với thực tại thế gian chóng qua làm ngăn trở con nên một với Chúa.

      Xin cho con hợp nhất với Chúa để nên của lễ hiến tế tôn vinh Thiên Chúa: Tôn vinh Thiên Chúa từng giây từng phút, trong mỗi công việc, trong từng suy nghĩ, và chứng tỏ bằng hoa bác ái yêu thương. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi