Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên được bầu như thế nào?

aula_convegni

Sau khi trao đổi về hiện trạng của Dòng, 215 đại biểu sẽ dành ra 4 ngày để cầu nguyện, phân định và gặp gỡ cá nhân để tìm hiểu về ứng viên thích hợp cho trách vụ Bề trên Tổng Quyền. Dưới đây là một số chi tiết liên quan đến việc bầu chọn một bề trên tổng quyền:

 1. Không có danh sách ứng cử viên, không có việc tự ứng cử hay đề cử, cũng như việc vận động hành lang như thường thấy nơi các cuộc bầu cử dân sự.
 1. Trước khi bỏ phiếu, các đại biểu sẽ dành ra 4 ngày để TĨNH TÂM, CẦU NGUYỆN, THỐNG HỐI, PHÂN ĐỊNH và NÓI CHUYỆN RIÊNG THEO CẶP.
 1. Mỗi cuộc nói chuyện riêng chỉ gồm 2 người và sẽ không có bất cứ cuộc gặp gỡ nhóm nào. Từng người sẽ đặt câu hỏi để tìm hiểu thông tin về những tu sĩ Dòng Tên nào có đủ phẩm chất để trở thành vị lãnh đạo của toàn Dòng trên thế giới. Chẳng hạn: Một vị đại biểu có thể hỏi người nói chuyện với mình về tu sĩ Dòng Tên này hay tu sĩ Dòng Tên kia. Chẳng hạn: Một đại biểu có thể hỏi một đại biểu khác về một tu sĩ Dòng Tên nào đó thuộc Vùng của đại biểu ấy: Vị ấy đang làm gì? Đâu là những phẩm chất của vị ấy? Vị ấy nói được bao nhiêu ngôn ngữ? Vị ấy có thủ đắc những phẩm tính về ngoại giao và phân định cần thiết không?
 1. Mỗi đại biểu không được phép gợi ý người khác bỏ phiếu cho một ứng viên cụ thể nào cũng như không được hỏi người đó dự định sẽ bỏ phiếu cho ai.
 1. Sau 4 ngày nói chuyện riêng giữa các đại biểu, một tu sĩ Dòng Tên sẽ được chọn để phát biểu trước các đại biểu về trách nhiệm của họ trong việc bầu chọn một Bề trên Tổng quyền mới.
 1. Các đại biểu có thể bầu chọn bất cứ tu sĩ Dòng Tên nào, kể cả người không tham dự Tổng Hội, miễn là người đó đã khấn cuối.
 1. Các thiết bị bỏ phiếu điện tử sử dụng trong các kỳ họp sẽ được thay bằng phiếu viết tay.
 1. Để được bầu, một ứng viên phải đạt quá nửa tổng số phiếu hợp lệ: 50%+1 tức là 107 phiếu.
 1. Danh tính vị Tân Bề trên Tổng quyền sẽ được trình lên Đức Thánh Cha ngay sau khi ngài đắc cử.
 1. Vị Tân Bề trên Tổng quyền sẽ tiến lên, đặt tay trên sách Kinh Thánh và tuyên xưng đức tin.
 1. Theo Hiến Chương Dòng Tên, trách vụ Tổng Quyền không có giới hạn nhiệm kỳ. Tuy nhiên một vị Tổng Quyền có thể xin từ nhiệm như trong trường hợp của Cha Pedro Arrupe, Cha Peter-Hans Kolvenbach và nay là cha Adolfo Nicolás.

Chỉnh Trần, SJ

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi