Kinh đọc hàng ngày

02/10/2016 admin 0

Kinh Sáng   Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kinh Đức Chúa Thánh Thần Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần […]