Thánh Truyền là gì?

06/10/2016 admin 0

Hỏi: xin cha giải thích điều gọi là Thánh Truyền trong niềm tin của Giáo Hội. Trả Lời : Theo giáo huấn của Giáo Hội […]