Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô năm A

 

Chúa nhật, 22 tháng 06 năm 2014

Phúc Âm Ga 6, 51-58

 

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”.

Con người sinh ra trên đời luôn cần có lương thực. Thú vật sống trên núi, trên rừng, dưới biển đều phải nhờ lương thực. Mọi sinh vật cũng cần có thức ăn, thức uống mới có thể sinh tồn được. Đối với đời sống tôn giáo cũng vậy, đặc biệt người Kitô hữu được Chúa yêu thương. Chính Ngài đã luôn hiện trong Bí Tích Thánh Thể, để được ở mãi với loài người, với con người, để làm lương thực nuôi dưỡng con người trên đường dương thế trở về quê trời. Chúa Giêsu đã hứa với nhân loại: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời“. (Ga 6, 58)

Vâng, Bí Tích Thánh Thể là Bí Tích ban Sự Sống, do đó, khi rước lễ là chúng ta đón nhận sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô và sự hiện diện thiêng liêng của Ngài vẫn kéo dài trong cuộc sống của chúng ta. Nên, chúng ta phải dọn lòng trong sạch để đón nhận Mình Máu của Chúa Kitô. Bởi vì việc rước Mình, Máu Chúa giúp đời sống thiêng liêng của chúng ta trở nên vững mạnh, giúp vượt thắng và xa lánh tội lỗi. Việc rước Mình Máu Chúa Kitô giúp tăng triển sự hiệp thông với Chúa Kitô. Sự hiệp nhất, gắn bó với Chúa Giêsu trong Thánh Thể giúp mọi người Kitô hữu hiệp nhất với nhau.Đồng thời Bí Tích Thánh Thể là bảo chứng chắc chắn cho người Kitô hữu đạt tới vinh quang Nước Trời.

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi