Thánh Kinh bằng hình: Lễ Kính 2 thánh tông đồ Phêrô Phaolô

 

 

 Chúa nhật, ngày 29 tháng 06 năm 2014

Phúc Âm Mt 16, 13-19

“Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời”.

Tin là gắn bó với con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su. Khi Chúa Giê-su báo trước các Tông Đồ sẽ bỏ Người mà chạy trốn, thánh Phê-rô đã thề sống thề chết rằng dù mọi người bỏ Thầy, nhưng ngài quyết theo Thầy.  Rồi ngay đêm hôm đó, Phê-rô đã chối bỏ Thầy, đức tin của ngài bị lung lạc, nhưng sự gắn bó với Thầy đã đưa Phê-rô tới ăn năn thống hối và đức tin lại được phục hồi.  Sau khi Chúa sống lại, Người hứa cầu nguyện cho Phê-rô để đức tin của ngài được mạnh mẽ và chính ngài sẽ củng cố đức tin của anh chị em.  Sau những năm tháng can đảm rao giảng Tin Mừng, Phê-rô đã lấy máu đào tuyên xưng lần cuối cùng khi ngài chịu đóng đinh ngược đầu xuống đất tại Rô-ma.

          “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Thánh Phê-rô cho chúng ta câu trả lời do mặc khải của Chúa Cha.  Nhưng câu hỏi và trả lời ấy cũng chính là đức tin của mỗi người chúng ta?  Đức tin không chỉ là lời tuyên xưng chúng ta đọc đọc như con vẹt trong kinh Tin Kính, nhưng phải là mối tương quan sống động của chúng ta với Chúa, được biểu lộ qua lối sống của người con cái Chúa.  Ý thức sức sống của đức tin, chúng ta cố gắng mỗi ngày trả lời câu hỏi của Chúa một cách xác tín hơn.    

Lm Đaminh Trần đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi