Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm A

 Chúa nhật, 15 tháng 06 năm 2014

Phúc Âm Ga 3, 16-18

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người”

Những câu vắn gọn của bài Tin Mừng trong Thánh Lễ hôm nay là một trình bày thật sinh động niềm tin của người Kitô hữu chúng ta, đồng thời cũng nói lên cái cốt lõi của đời sống ấy.
          “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một… Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” Đấy là tất cả niềm hy vọng, đức tin và lẽ sống của Người Kitô hữu. Lời công bố, lời rao giảng ấy làm thành cốt lõi của sứ điệp Kitô giáo.
Việc cứu độ ở đây là làm cho thế gian “tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”. Như thế chúng ta, những người Kitô hữu, hẳn là người đã phải đặt hết niềm tin của mình vào “Danh Con Một Thiên Chúa”?
Theo đó, tuy vẫn hiện diện trong trần gian, vẫn đảm nhận mọi trách nhiệm giữa lòng thế giới, nhưng người Kitô hữu lại có cuộc sống “không thuộc về thế gian”. Nếu như người thế gian chỉ quan tâm làm ra của cải vật chất, làm ra nếp sống văn hóa vật chất, thì người Kitô lại quan tâm làm cho mỗi một và tất cả mọi thực tại trần gian trở thành vinh quang của Danh Con Một Thiên Chúa : “là ân sủng, là tình thương, là ơn thông hiệp”.

          Qua những biến động không ngừng của thế giới, rõ ràng lời đề nghị của Kitô giáo xem ra còn qúa yếu ớt. Ngày lễ hôm nay nhắc nhở cho chúng ta phải tăng cường thêm nỗ lực, phải tăng thêm lời cầu nguyện, và nhất là phải làm sáng tỏ chân tính “Thần Linh” nơi chúng ta.
Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

 

 

 

 

 

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi