Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ CTT Hiện Xuống năm A

 

 

 Chúa nhật, ngày 8 tháng 6 năm 2014

Phúc Âm Ga 10, 19-23

“Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”.

          Thánh Thần Thiên Chúa là nguyên lý phát sinh sự sống.  Thực vậy, nhờ Thánh Thần, ta được tái sinh trong nước Rửa tội, được làm con Chúa và chi thể trong Giáo Hội.  Tuy nhiên, Thánh Thần không chỉ ban cho ta một căn tính mới, gọi Thiên Chúa là “Cha”, nhưng còn đưa ta dấn thân vào những hoạt động và phục vụ theo chức năng làm con Chúa.  Phù hợp với bản chất và tài năng của mỗi người là một đặc sủng giúp ta chu toàn đóng góp việc xây dựng Giáo Hội.  Để duy trì tính duy nhất của Giáo Hội, ta phải noi theo gương mẫu của Thiên Chúa Ba Ngôi, tuy khác biệt ngôi vị nhưng không chia rẽ hoặc hơn thua. 

          Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội, điều khiển mọi sinh hoạt của Giáo Hội.  Chúa Thánh Thần trước tiên đã hoạt động trong Chúa Giê-su là Đầu của Nhiệm Thể, giúp Người chu toàn sứ vụ và thiết lập Giáo Hội.  Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục là linh hồn của mỗi chi thể trong Giáo Hội để giúp họ xây dựng Giáo Hội.  Tuy nhiên, ta có sống như một đặc sủng, một người đầy tràn Thánh Thần, để thi hành việc xây dựng ấy hay không là tùy ở thái độ ta tiếp nhận Thánh Thần.  

(Lm. Trần Đình Nhi)

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ.  Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện, mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới.  Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.  A-men.  (Lời nguyện Nhập lễ, lể Hiện Xuống)

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi