Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên năm A

 Chúa nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2014

Phúc Âm Mt 28, 16,-20

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

Kết thúc một biến cố vĩ đại và mở đầu cho một biến cố vĩ đại kế tiếp hẳn phải là một thời điểm vô cùng quan trọng.  Để nói lên mức quan trọng của cuộc chuyển tiếp từ việc Chúa Giê-su hiện diện bởi thân xác Người giữa nhân loại sang giai đoạn hiện diện bởi Thần Khí trong Giáo Hội và thế giới, thánh sử Mát-thêu đã mô tả biến cố Chúa lên trời với tất cả vẻ tôn nghiêm, uy nghi và với những lời lẽ trang trọng Người truyền dạy các môn đệ.  

Thiên Chúa muốn mọi người tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa.  Vậy tôi đã để cho Người là “Chúa của tôi” như thế nào, giống như cách tuyên xưng của thánh Tô-ma hoặc của thánh Phao-lô?

Để được sai đi giúp người khác làm môn đệ Chúa, chính tôi phải biết làm môn đệ Chúa là gì, như thế nào…  Vậy tôi đã sẵn sàng để được Chúa sai đi chưa?  Tôi phải học làm môn đệ Chúa thế nào?

Tôi cảm nghiệm thế nào về lời hứa của Chúa Giê-su sẽ ở lại với tôi cho đến cùng?  Nhớ lại một vài trường hợp tôi thấy rõ ràng nhất Người ở với tôi?

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi