Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 6 Phục Sinh năm A

Chúa nhật, 25 tháng 05 năm 2014

Phúc Âm Ga 14, 15-21

“Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác”

Người Ki-tô hữu là người có Ðức Ki-tô nhờ theo Ngài và yêu mến Ngài. Khi yêu mến Ngài, chúng ta sẽ sống trong Ðức Ki-tô, và được Ðức Ki-tô sống trong ta. Ðức Giê-su hứa ban Thánh Thần cho những ai giữ các điều răn của Ngài là yêu thương tha nhân. Thánh Thần là Thần Khí sự thật. Ai yêu sự thật, muốn biết rõ sự thật, ắt hẳn sẽ thấy Thần Khí sự thật này rất cần thiết cho mình và xã hội, hay thế giới. Nhưng vì thế gian không yêu sự chân thật, nên Ðức Giê-su mới nói Thánh Thần là Ðấng mà thế gian không thể đón nhận.

Thánh Thần là sức sống, là tình yêu, sức mạnh, là sự khôn ngoan, thánh thiện của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã ban Thánh Thần của Ngài cho Giáo Hội, cho chúng ta, nhất là cho những ai yêu mến Thiên Chúa hay Ðức Giê-su, được thể hiện qua việc yêu thương tha nhân.

Theo lời Ðức Giê-su hứa, nếu ta tuân giữ các giới răn của Ngài, cụ thể là yêu thương tha nhân như chính Ngài đã yêu thương ta và yêu thương họ, thì ta sẽ nhận được Thánh Thần. Nhờ đó, đời sống của ta sẽ được biến đổi một cách kỳ diệu và phi thường. Và chắc chắn ta sẽ đạt được sự sống vĩnh cửu, vì kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời (Gl 6:8). Vậy muốn được tràn đầy Thánh Thần, ta phải yêu thương tha nhân.

Joan Nguyễn Chính Kết

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi