Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Phục Sinh năm A

 Chúa nhật, 04 tháng 05 năm 2014

Phúc Âm Lc 24, 13-35

Họ đã nhận ra Người lúc bẻ bánh”

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Câu chuyện này giúp ta biết phương thế để nhận ra Chúa Giê-su Phục Sinh là lắng nghe Lời Chúa và tham dự tiệc Thánh Thể. Chúa Giê-su dạy ta chân lý đời sống của Người và mời gọi ta kết hiệp với sự sống ấy.

Khi lấy Kinh Thánh để giải thích thế nào là “từ khổ hình đến vinh quang”, Chúa Giê-su đã cho hai môn đệ thấy rõ tình yêu của Thiên Chúa đã được cụ thể hóa qua những gì xảy ra cho chính Người trong cuộc Thương khó vừa qua và đã được hoàn tất trong vinh quang Phục Sinh. 

          Nếu qua Kinh Thánh ta có thể tìm gặp sự hiện diện của Chúa Giê-su Phục Sinh, thì trong Bí tích Thánh Thể ta lại dễ dàng cảm nghiệm sự có mặt của Người.  

Sau khi đốt lên ngọn lửa tình yêu trong tâm hồn của hai môn đệ, Chúa Giê-su muốn họ sống mối quan hệ kết hiệp một cách cụ thể hơn qua Bí tích Thánh Thể.  Đó là lý do tại sao Người ở lại với họ, không phải chỉ một bữa ăn tối mà thôi, nhưng là mọi ngày cho đến tận thế qua Bí tích Thánh Thể.

 Đến đây, chúng ta có thể hiểu được sự liên kết giữa Phụng vụ Lời Chúa (Kinh Thánh) và Phụng vụ Thánh Thể, là môi trường để ta sống sự hiện diện của Chúa Giê-su Phục Sinh và sự hiện diện của chính ta nữa.  Qua Thánh lễ, cùng với Chúa Giê-su, ta tiến bước mỗi ngày một gần hơn vinh quang Chúa Phục Sinh đã chuẩn bị cho ta.

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi