Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 4 Phục Sinh năm A

 Chúa nhật, 11 tháng 05 năm 2014

Phúc Âm Ga 10, 1-10

Ta là cửa chuồng chiên

Trong những thế kỷ đầu của Giáo Hội, hình ảnh Chúa Giê-su là vị Mục Tử Nhân lành là hình ảnh nổi bật nhất.  Ta có thể gặp thấy hình ảnh này ngay cả trong hang Toại đạo khi cuộc bách hại khốc liệt xảy ra tại Rô-ma.  Còn gì an ủi và khích lệ cho bằng khi trông lên hình vẽ Chúa Giê-su đang vác một con chiên trên vai hoặc Người đang đi giữa một đàn chiên nhởn nhơ trong đồng cỏ.  Hình ảnh ấy thật là ý nghĩa: với những ai đang giữ vững đức tin thì vị Mục Tử ấy khích lệ và tìm cách làm cho đức tin họ được vững vàng hơn nữa;  với những ai vì yếu đuối đang sống trong lầm lạc thì vị Mục Tử sẽ đi tìm rồi vác họ lên vai đem về;  với những ai đang đau khổ thì vị Mục Tử sẽ vỗ về…  Như thế ta hiểu được tại sao Giáo Hội sơ khai lại thích hình ảnh Đấng Chăn chiên lành hơn tất cả những hình ảnh khác.  Giáo Hội giữ chủ đề Chúa Giê-su là Mục Tử Nhân lành cho tất cả chu kỳ năm A, B và C là muốn nói lên vai trò quan trọng nhất của Chúa Giê-su Phục Sinh:  là Mục Tử Nhân lành, Chúa Giê-su đưa đoàn chiên là nhân loại mới mà Người cứu chuộc tiến về quê hương vĩnh cửu.

Lm. Đaminh Trần Đình Nhi

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi