Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXX Thường Niên Năm C

 Chúa nhật 27/10/2013

Phúc Âm: Lc 18, 9-14

“Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”

Qua một dụ ngôn súc tích, Chúa Giêsu so sánh hai mẫu người để cho chúng ta biết thế nào là cầu nguyện. Ông Pharisêu thuộc mẫu người mắc “bệnh thành tích”: báo cáo của ông mọi thứ đều “vượt chỉ tiêu”: Luật Môsê buộc ăn chay trong ngày lễ Xá tội (Ds 29,7) và một số dịp đặc biệt khác, còn ông ăn chay một tuần hai lần; thuế thập phân thì ông nộp nghiêm túc không chỉ hoa lợi ngoài đồng (Đnl 14,22) mà còn đủ mọi thứ chi li: bạc hà, thì là, rau húng (Mt 23,23). Thế nhưng ông dẫm đạp người khác xuống để tôn mình lên: “Con không như người khác… hoặc như tên thu thuế kia.” Chính sự tự mãn này làm cho lời cầu nguyện của ông không được Chúa đoái trông đến.

Còn người thu thuế biết mình không có gì để khoe, và cũng chẳng có ai thấp kém hơn mình để đạp. Ông chỉ biết mình được xếp loại ngang hàng với gái điếm. Ông đứng xa xa, không dám ngước lên trời, đấm ngực và nói lên điều mà lòng ông đang khao khát: “Xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Chính vì lòng khao khát này mà ông được Chúa đoái thương và lời nguyện xin của ông được Ngài chấp nhận.

                                                                                                                            Nguồn: Năm phút Lời Chúa.

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi