Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXIX Thường Niên Năm C

Chúa nhật 20/10/2013

Phúc Âm: Lc 18, 1-18

Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người“.

Suốt cuộc đời của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng. Chúa Giêsu bao giờ cũng cầu nguyện: khi ở riêng một nơi vắng vẻ, khi làm việc, khi chọn các tông đồ, khi làm phép lạ… Chúa Giêsu đã nhiều lần dạy dỗ các môn đệ cầu nguyện, đặc biệt Chúa đã dạy các môn đệ kinh Lạy Cha. Do đó, Chúa nhật hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện với tất cả tấm lòng chân thành …

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi