Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật thứ XXVIII Thường Niên Năm C

 

Chúa nhật, 13/10/2013

Phúc Âm: Lc 17, 11-19

Không thấy ai quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ người ngoại bang này.

Sống ở đời ai cũng mang ơn người khác, do đó,việc biết ơn là điều rất cần thiết đối với mỗi người !Tin Mừng cho thấy mười người phong cùi đã được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người quay trở lại cám ơn Chúa Giêsu mà thực tế anh ta lại là một người ngoại đạo. Mỉa mai là ở chỗ đó. Người Samaria là người ngoại giáo, một người bị đánh giá là vô đạo, bị người Do Thái cho rằng phải tránh xa…Nhưng anh ta đã làm một cử chỉ thật cao đẹp.

 

 

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

 

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi