Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Ba: 18.06.2024 (Mt 5,43- 48) 

   Mt 5, 43 – 48

“Các ngươi hãy yêu thương thù địch” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

      Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: ‘Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

Sứ điệp:   Là người môn đệ Chúa Giêsu, ta yêu thương cả kẻ thù, vì ta phải bắt chước lòng quảng đại của Cha trên trời và phải có lòng yêu thương hơn những người khác.

1.Ghi nhớ: “ Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44).

2.Suy niệm:  Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách đối xử với những kẻ thù ghét mình. Có ba cấp độ: yêu thương, làm ơn, cầu nguyện. Nếu chưa thương kẻ thù được thì ta hãy làm ơn. Nhưng nếu như ta vẫn chưa làm được nữa thì ít nữa là hãy cầu nguyện cho họ. Bởi vì, đây là tấm gương mà Chúa Giêsu đã yêu chúng ta và cuối cùng chết trên thập giá. Vì thế, yêu thương kẻ thù là dấu chỉ con cái của Thiên Chúa. Để được như thế, chúng ta phải cầu nguyện vì đây là dấu chỉ thể hiện lòng tha thứ của mình với người khác, hoà thuận với kẻ thù ghét mình, giúp đỡ họ và còn làm ơn cho họ.

3.Sống Lời Chúa Sẵn sàng cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình và làm ơn cho họ.

4.Lời Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một tâm hồn quảng đại, một con tim đầy tràn yêu thương. Để con biết cảm thông, tha thứ và đem yêu thương đến cho mọi người. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Cha, Cha là tình yêu. Con cảm tạ Cha đã yêu thương con. Nhiều lúc con đã phạm tội chống lại Cha, tự đặt mình làm kẻ thù của Cha. Nhưng dù vậy, Cha cũng vẫn một lòng yêu thương con, tha thứ cho con, vẫn hằng tiếp tục ban phát muôn vàn hồng ân xuống trên con. Cả những người chưa hề biết Cha, cả bao nhiêu người cố tình chối bỏ Cha, cả muôn vàn người tội lỗi bất chính, Cha vẫn yêu thương họ, vẫn cho mặt trời soi sáng và cho mưa xuống trên họ.

      Tình yêu của Cha luôn đi bước trước, luôn quên mình, luôn quảng đại. Chúa Giêsu cũng yêu thương với một tình yêu như vậy. Người tha thứ cho kẻ giết mình, Người cầu nguyện cho kẻ ngược đãi mình, Người yêu thương kẻ giết mình.

      Lạy Cha, Cha đã thông chia tình yêu ấy cho con. Xin dạy con biết quên mình để yêu thương cả kẻ thù, biết cầu nguyện cho kẻ làm hại con, biết quảng đại với kẻ ích kỷ với con, biết làm ơn cho kẻ chơi xấu con, biết vui vẻ với những kẻ mắng chửi hoặc dửng dưng với con, biết nói tốt cho kẻ nói xấu con.

      Xin cho con biết sống trong tình yêu, để con sống trong hạnh phúc. Những lúc con để bụng để dạ giữ lòng hận thù, con cũng chẳng sung sướng gì, mà chính là con tự đầy đọa mình. Ích kỷ phát sinh ích kỷ, hận thù lôi kéo hận thù, gian ác sinh ra gian ác. Hận thù như loài vi khuẩn sinh sản thật nhiều, ăn sâu vào lòng mỗi người chúng con và phá hoại hạnh phúc chúng con.

      Lạy Cha, xin cho chúng con biết sống xứng đáng là con cái của Cha, xứng đáng với danh hiệu làm môn đệ Chúa Giêsu. Amen.