Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Hai: 17.06.2024 (Mt 5,38- 42)

       Mt 5, 38 – 42

“Thầy bảo các con:

đừng chống cự lại với kẻ hung ác”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ”.

Sứ điệp:   Tha thứ là điều khó khăn nhất và cũng là điều cao cả nhất mà Chúa Giê-su đã cống hiến cho con người. Lòng tha thứ không báo thù chính là tuyệt đỉnh của yêu thương.

1.Ghi nhớ: “ Anh em đã nghe luật dạy rằng: mắt dền mắt, răng đền răng” (Mt 5,38).

2.Suy niệm:  Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu kiện toàn luật bác ái: không báo thù trong khi mình bị người khác xúc phạm đó không phải là thái độ của kẻ yếu, mà ngược lại đó chính là thái độ của kẻ mạnh. Chỉ những người nào rất mạnh mới chế ngự được khuynh hướng trả thù vốn đã nằm sẵn trong lòng mình. Noi gương Chúa Giêsu chúng ta hãy nhìn ngắm thái độ nhân từ, quảng đại, bao dung và tha thứ của Ngài, để từ đó chúng ta tiếp tục yêu thương và tha thứ cho dù phải hy sinh danh dự, sức khoẻ, tâm tình, của cải và cả đến mạng sống nữa (Ga15,13).

3.Sống Lời Chúa Hãy sống với nhau bằng luật tình yêu

4.Lời Nguyện:  Lạy Chúa Giêsu, vì thiệt hại mà con phải trả thù thì xin Chúa giúp con luôn nhớ rằng:Như thế là con chưa sống theo thánh ý Ngài. Amen

Cầu nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, trong thế giới hôm nay, con đọc qua báo chí, qua truyền thanh, qua truyền hình và cả thực tế vẫn xẩy ra chung quanh con bao nhiêu là chuyện gây thù báo oán. Người ta ăn miếng trả miếng, và càng ngày con người càng lạc sâu vào cái vòng lẩn quẩn của hận thù ghen ghét.

      Lời Chúa hôm nay mở ra cho con một lối thoát, đó là lấy thiện thắng ác, dùng tình yêu đáp trả hận thù. Chính Chúa đã nêu gương cho con, khi trên thập giá, Chúa đã tha thứ cách tuyệt đối cho những kẻ đang reo hò đắc thắng vì đã giết được Chúa. Và ngày hôm nay, qua bí tích hòa giải, Chúa vẫn hằng tha thứ những lỗi lầm con đã phạm, cho dù đã bao lần con sa đi ngã lại. Chúa chỉ đòi con đền đáp ơn Chúa bằng cách con cũng biết tha thứ cho anh em con, như Chúa đã tha thứ cho con.

      Lạy Chúa, khi tha thứ không những con phải quên đi những lỗi lầm của anh em, mà còn phải xóa sạch những điều ấy trong tư tưởng, trong lời nói và nơi những việc làm của con. Tha thứ là biết đối xử tử tế với họ như những người tốt.

      Lạy Chúa, điều này không phải là dễ dàng, bởi vì trao ban tiền của, trao ban thời gian, trao ban chính mạng sống mình, xem ra còn dễ làm hơn là trao ban sự tha thứ. Xin Chúa dạy con biết thực hành bài học yêu thương của Chúa, để nơi đâu có hận thù, con loan báo tình yêu; nơi đâu có bất hòa, con trao ban lòng tha thứ. Xin Chúa biến đổi lòng con trở nên khí cụ bình an của Chúa. Amen.