Trực tiếp: Thứ Bảy Tuần Thánh – Đêm Vọng Phục Sinh lúc 17:30 ngày 30/03/2024 tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc

Thánh lễ Thứ Bảy Tuần Thánh – Đêm Vọng Phục Sinh. Lúc 17giờ30 ngày 30.03.2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-