Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Hai 04/03/2024 (Lc 4, 24-30)  

       Lc 4, 2430

“Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được

 sai đến người Do-thái mà thôi đâu”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca:

     (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên tri nào được tiếp đón tử tế ở quê hương mình. Ta bảo các ngươi, chắc hẳn trong thời Elia có nhiều bà goá ở Israel, khi trời hạn hán và một nạn đói lớn hoành hành khắp nước suốt ba năm sáu tháng, nhưng Elia không được sai đến với một người nào trong bọn họ, mà chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, nhưng không một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria”.

     Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa họ mà đi.

Sứ điệp: Chúa Giêsu đã gặp chống đối ngay tại quê hương, nơi những người thân không chấp nhận đường lối và cách thức Chúa thể hiện sứ mạng cứu độ. Chúng ta đừng bao giờ khước từ hoặc chống lại Chúa.

1.Ghi nhớ: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” .(Lc 4,24)

2.Suy niệm : Người ta thường hay nói “Bụt nhà không thiêng” hay “Quen quá hoá nhàm”. Còn Đức Giê-su thì khẳng định “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Đó là một trong những thử thách của người tông đồ khi bước theo Chúa phải chấp nhận những người thân, những người hàng xóm trước đây, từng chơi chung, từng sống chung họ không chịu chấp nhận, không chịu thông cảm, mà còn muốn chỉ trích hạ bệ. Là người tông đồ chúng ta cần phải trải qua những thử thách ấy để khỏi bị giam hãm bởi những ràng buộc người thân ,người quen mà chúng ta có thể đến với tất cả mọi người.

3.Sống Lời Chúa : Không phân biệt đối xử vì tất cả mọi người đều là anh em

4.Lời nguyện : Lay Chúa, xin cho con biết khi đã làm việc tông đồ thì không bị giới hạn bởi một phạm vi nào. Vì tất cả mọi những ai đón nhận Tin Mừng đều được ơn ơn cứu độ Amen

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ người nào có đức tin mới hiểu được đường lối của Chúa. Và chỉ kẻ nào có lòng yêu mến mới đón nhận được tình thương của Chúa. Chúa ơi, chắc chắn Chúa rất đau lòng khi đứng trước thái độ của người đồng hương. Họ không đón nhận, không nghe những lời Chúa giảng dạy, không muốn sự có mặt của Chúa. Họ đã đuổi Chúa ra khỏi hội đường, ra khỏi thành, nhẫn tâm đưa Chúa lên triền núi để xô xuống vực thẳm.

     Lạy Chúa, con thấy hình ảnh đó vẫn diễn ra hằng ngày trong bối cảnh thế giới hôm nay, trong tầng lớp Kitô hữu là những người thân thuộc của Chúa. Chúa đang bị từ chối nơi biết bao người nghèo hèn, nơi những kẻ bị bỏ rơi, nơi những quốc gia đang bị kỳ thị chủng tộc, phân biệt giàu nghèo, hận thù dai dẳng.

     Chính con cũng bao lần từ chối Chúa khi con từ chối giúp đỡ anh em. Con đã đẩy Chúa ra khỏi tâm hồn khi con ngụp lặn trong đam mê tội lỗi, khi con không chịu hồi tâm, không chịu ăn năn sám hối để trở về với Chúa. Con cũng đã không đón nhận Chúa khi con không chấp nhận Ý Chúa mà chỉ muốn Chúa đáp ứng lời con cầu nguyện theo ý con.

     Lạy Chúa, xin tha thứ mọi lỗi lầm của con và xin cho con luôn mở rộng tâm hồn để dón tiếp Chúa. Xin ban cho con một trái tim yêu thương biết đón nhận Chúa nơi anh em, để trong từng giây từng phút của ngày sống, trong từng công việc dù nhỏ bé, mọn hèn, con đều có Chúa hiện dện bên con. Amen.