Trực tiếp: Thánh lễ Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay, lúc 18:00 ngày 03/03/2024 tại Giáo họ Vĩnh Lộc

Thánh lễ Chúa nhật Tuần III Mùa Chay. Lúc 18giờ00 ngày 03/03/2024. tại Giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc. Được trực tiếp để phục vụ: Bệnh nhân, những người đau yếu, tản tật không thể đến nhà thờ được! Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện.

———-oOo———-