Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Ba: 21.11.2023 Đức Mẹ Dâng mình trong đền thờ (N) (Mt 12, 46 – 50)

             Mt 12, 46-50

“Người giơ tay trên các môn đệ mà nói:

Đây là mẹ Ta và là anh em Ta”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

    Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Tôi? Ai là anh em Tôi?”. Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ Tôi, đây là anh em Tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em Tôi, là mẹ Tôi”.

Sứ điệp:    Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh là Dân riêng mới. Dân riêng mới được quy tụ không theo tiêu chuẩn huyết thống, nhưng theo tiêu chuẩn tin và thi hành ý muốn Chúa Cha.

1.Ghi nhớ: “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12, 50)

2.Suy niệm: Ở đời người ta sẽ thật hãnh diện vì mình có liên hệ máu mủ với người nổi tiếng nào đó. Mặc dù niềm hãnh diện ấy có ngày cũng sẽ qua đi. Hôm nay Chúa Giêsu muốn ta có được niềm hãnh diện bền vững hơn. Đó là ta được có liên hệ thiêng liêng với Chúa. Để được điều ấy, Chúa mời gọi ta thi hành ý Chúa Cha trong đời sống. Chính Chúa đã làm gương trước cho ta. Người đã nói: “Lương thực của Thầy là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy”.

3.Sống lời Chúa: Luôn nhớ sự liên hệ thiêng liêng với Chúa mới bền vững.

4.Lời nguyện: Lạy Chúa, Chúa muốn con có được sự liên hệ thiêng liêng với Chúa. Xin cho con biết noi gương Chúa là luôn sống theo thánh ý Chúa Cha. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa, dân riêng thời Cựu Ước bao gồm những con cháu của gia đình tổ phụ Gia-cóp. Họ liên kết với nhau nhờ tình máu huyết. Còn Chúa, Chúa quy tụ dân riêng của Chúa theo một tiêu chuẩn khác. Ai sống theo Thánh Ý Chúa Cha, người đó trở nên dân riêng, trở nên người thân của Chúa. Nhờ đó, tất cả mọi người đều có cơ hội trở nên con cái trong gia đình Chúa thiết lập.

      Thoáng nghe Tin Mừng hôm nay, con có cảm tưởng dường như Chúa lạnh lùng với thân bằng quyến thuộc. Nhưng suy gẫm thêm, con mới hiểu rằng: tình máu mủ dù có thắm thiết đến đâu cũng không thể chặt chẽ bằng mối tình thiêng liêng được liên kết bằng tình yêu Chúa. Chúa không dạy con bỏ tình ruột thịt, nhưng dạy con biết cùng nhau sống thánh ý Chúa Cha để mọi mối tình nhân loại được vững bền và có giá trị cao cả.

      Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai là tấm gương quý báu cho con. Họ đã trở nên anh chị em vì cùng tin và cùng sống Tin Mừng của Chúa. Họ đã góp tất cả của cải để chia đều cho nhau. Chúng con là anh chị em ruột thịt cũng không thể làm được như vậy.

      Lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý nghĩa cao cả của bí tích Rửa Tội, vì nhờ đó, con được dẫn vào mối liên hệ thân thích mới. Nhưng nhất là xin Chúa giúp con sống bí tích Rửa Tội, thực thi Thánh Ý Chúa trong cuộc sống, để nhờ đó con được thực thụ trở nên con cái Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Amen.