Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ Hai Tuần 33 TN: 20.11.2023 (Lc 18,35-43)   

        Lc 18, 35-43

“Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

   Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”. Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”. Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.

Sứ điệp:  Nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu, anh mù thành Giêricô được Chúa cho sáng mắt. Cậy nhờ Danh Chúa Giêsu mở rộng con mắt của linh hồn ta.

1.Ghi Nhớ: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn được thấy” ( Lc 18,41).

2.Suy Niệm: Chắc chắn điều người mù này xin cũng giống như những bệnh nhân khác: xin cho anh được thấy. Anh ta xin một, nhưng Chúa cho anh hai : được khỏi mù thể xác và được mở mắt đức tin để nhận ra Người là “Con Thiên Chúa”. Anh mù này không ngờ và chúng ta cũng không biết: mỗi khi chúng ta đến và cầu xin với Chúa, Chúa ban cho ta hơn điều chúng ta cầu xin. Trong cuộc lữ hành đức tin, người tín hữu, không thể tự cứu chính mình và cũng không ai có thể cứu được chúng ta ngoài Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất.

3.Sống Lời Chúa: Nhận ra ơn lành của Chúa để biết tạ ơn.

4.Lời Nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa mở mắt tâm hồn con. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy vui mừng và hạnh phúc biết bao khi có đôi mắt sáng, để thấy được điều kỳ diệu trong thiên nhiên, để nhận biết những gì đang xấy ra chung quanh, cũng như để nhận ra khuôn mặt người thân yêu. Đôi mắt sáng, đó là một kho báu, một hồng ân lớn lao mà Chúa đã tặng ban. Thế nên con luôn chăm sóc, bảo vệ và đề phòng khỏi rơi vào cảnh mù tối.

Nhưng nghĩ kỹ lại, con thấy nhiều lúc con đang sống cảnh đui mù một cách nào đó. Nhiều lúc con mắt thân xác nhận ra vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng mắt linh hồn lại không thấy được tình thương và sự quan phòng của Chúa qua những vẻ đẹp ấy. Lắm lúc con nhìn ra khuôn mặt của người thân, nhưng ít khi con thấy được người hành khất bên vệ đường hay kẻ con đang thù ghét, là chính Chúa và là anh em của con. Con thấy được khuôn mặt mình qua tấm gương, nhưng chẳng mấy khi thấy được tình trạng linh hồn mình. Những lúc ấy là lúc con đang mù lòa, khốn khổ và đáng thương hơn anh mù thành Giêricô.

     Lạy Chúa, xin thương mở mắt linh hồn con, để con thấy được tình thương Chúa đang hiện diện khắp nơi. Xin cho mắt linh hồn con sáng suốt, để con nhận ra đau là điều đẹp ý Chúa, và nhận ra mọi người là anh em con. Xin Chúa cho con, ngay từ bây giờ được bước đi trong ánh sáng Chúa, để mai sau con được chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa muôn đời. Amen.