Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư – 08. 01.2020 Thứ tư sau Lễ Hiển Linh  (Mc 6:45-52)

   (Mc 6, 45-52)

“Họ thấy Người đi trên mặt biển”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô:

     (Khi năm ngàn người đã được ăn no), Chúa Giêsu liền giục các môn đệ xuống thuyền, qua bờ bên kia trước mà đến Bếtsai-đa, đang khi Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, thuyền đã ra giữa biển, còn Người thì một mình ở trên đất. Khoảng canh tư đêm tối, Người thấy họ khó nhọc chèo chống vì ngược gió, Người đi trên mặt biển mà đến với họ, và Người muốn vượt qua trước họ. Họ thấy Người đi trên mặt biển, thì tưởng là ma, nên la hoảng lên. Vì ai nấy đều thấy Người và hoảng hốt, nên Người liền lên tiếng bảo họ rằng: “Hãy yên trí, chính Thầy đây, đừng sợ”. Rồi Người lên thuyền họ, và gió im lặng. Tâm hồn họ lại càng sửng sốt hơn, vì họ chưa hiểu gì về vấn đề bánh: lòng họ còn mù tối.

Sứ điệp:   Giữa biển đời sóng gió, Chúa Giêsu vẫn hiện diện bên ta dù ta không thấy. Sự hoài nghi làm ta sợ hãi và chìm xuống biển sâu. Còn lòng tin sẽ giúp ta nhận ra Chúa và bước đi trong bình an.

1.Ghi nhớ: “Cứ yên tâm! Chính Thầy đây đừng sợ” (Mc 6,50)

2. Suy niệm: Các môn đệ của Chúa Giêsu phải vất vả chèo chống với cơn sóng dữ, cộng với sự tăm tối của màn đêm. Nên Chúa Giêsu đã đến trong sự lo lắng sợ hãi của các ông. Khi đến với các môn đệ Chúa Giêsu bảo các ông “Yên tâm vì Thầy đây mà”. Khi có Chúa ở với các ông thì sóng yên, biển lặng. Cuộc đời người Kitô hữu chúng ta cũng là một cuộc chèo chống trong biển trần gian nhiều con sóng dữ. Chúa cũng đang đến với chúng ta qua các Bí tích của Giáo hội. Thế thì chúng ta có cho Chúa lên “thuyền” cuộc đời của chúng ta hay không? Có Chúa trên “chiếc thuyền” cuộc đời mình, ta sẽ thấy sóng gió cuộc đời không còn là những con sóng dữ mà chỉ là những con sóng đưa ta đến bến bờ bình an.

  1. Sống Lời Chúa : Kiên tâm phó thác cuộc đời mình cho Chúa, cùng với Chúa hành động trong mọi sự của cuộc sống.
  2. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn đến bên con khi con gặp gian nan thử thách. Xin cho con nhận ra Chúa và để Chúa hiện diện trong cuộc sống con. Con tin chắc rằng có Chúa trong cuộc đời thì đời con sẽ an vui và thật nhiều hạnh phúc. Amen.

Cầu nguyện:   Lạy Chúa Giêsu, chẳng bao giờ Chúa bỏ các tông đồ một mình trong sóng gió. Chúa luôn có mặt chính lúc các ngài đang gặp thử thách. Chúa đến củng cố niềm tin các ngài: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”.

     Lạy Chúa, hôm nay con nhớ đến Giáo Hội đang gặp những cơn sóng gió, những khủng hoảng, đang phải đương đầu với nhiều thế lực, những quyền bính, những phong trào: tất cả như những đợt sóng vùng lên đòi nhận chìm chân lý.

     Con cũng nhớ đến khủng hoảng của loài người trong xã hội hôm nay: khủng hoảng của gia đình và của chính bản thân con. Con đang bị vật nhào giữa biển đời đầy bất công, hận thù, con đang quay cuồng trong dòng sông gian nan vất vả, và linh hồn con đang thoi thóp giữa cơn sóng gào tội lỗi.

     Con cầu nguyện cho những người đang gặp khủng hoảng về niềm tin. Xin Chúa giúp họ vượt thoát được những ngày đen tối của cuộc đời. Đặc biệt, đối với những kẻ đang chao đảo vì cuộc sống hôm nay, xin Chúa đoái thương giúp họ luôn vững tin vào Chúa và gặp được sự bình an trong tâm hồn.

     Lạy Chúa, con vẫn tin tưởng Chúa không bao giờ bỏ rơi con. Xin Chúa đến nâng đỡ để con đi trọn hành trình trần gian trong bình an của Chúa. Xin an ủi và giúp con vượt qua những đau khổ. Xin cho con nhận ra Chúa vẫn ở bên con và cho con biết tin tưởng vào tình Chúa yêu thương. Lạy Chúa, niềm tin vào Chúa sẽ là sức mạnh và bình an cho con luôn mài. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi