Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật Lễ Thánh Gia:  29-12-2019 Mt 2,13-15, 19-23  

Mt 2,13-15, 19-23  

 Hãy đem Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai-Cập.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy! “14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

19 Sau khi vua Hê-rô-đê băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giu-se bên Ai-cập,20 báo mộng cho ông rằng: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi.”21 Ông liền trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Ít-ra-en.22 Nhưng vì nghe biết Ác-khê-lao đã kế vị vua cha là Hê-rô-đê, cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Ga-li-lê,23 và đến ở tại một thành kia gọi là Na-da-rét, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Na-da-rét.

  1. Ghi nhớ: “Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập”. (Mt 2,14)
  2. Suy niệm : Để bảo vệ Hài Nhi Giêsu khỏi tay Hê-rô-đê Thánh Giuse và Mẹ Maria phải vượt qua con đường hiểm trở dài gần 500 cây số xuyên qua sa mạc El-Arish đến ai cập, một sa mạc trải dài hơn 200 cây số toàn là các trắng như biển cả mênh mông, không một bóng cây, không một cọng cỏ… Nhưng gia đình thánh không một tiếng than van, kiên trì vượt qua mọi khó khăn. Noi gương gia đình Thánh chúng ta hãy chấp nhận khi gặp khó khăn để ta cũng dễ dàng vượt qua và được Chúa yêu thương nhiều hơn.
  3. Sống Lời Chúa: Kêu xin cùng Thánh Gia Thất
  4. Cầu Nguyện: Lạy Thánh Gia Thất, xin cho mọi gia đình chúng con biết chạy đến cùng các Ngài trong mọi sự và mọi lúc, nhất là trong lúc gian nan. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi