Hồng Y sáng giá nhất cho chức vụ Niên Trưởng Hồng Y Đoàn

Trong cuộc gặp gỡ truyền thống với giáo triều Rôma để trao đổi những lời Chúc Mừng Giáng Sinh diễn ra vào hôm thứ Bẩy 21 tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp nhận đơn từ chức Niên trưởng Hồng Y đoàn vì tuổi tác của Đức Hồng Y Angelo Sodano, năm nay 92 tuổi. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng ban hành Tự sắc với những hướng dẫn mới về vai trò và nhiệm kỳ của Niên trưởng Hồng Y đoàn.

Kết quả hình ảnh cho cardinal
Theo Tự sắc mới, nhiệm kỳ của Niên trưởng Hồng Y đoàn chỉ kéo dài 5 năm, và có thể được gia hạn nếu cần thiết. Trước Tự sắc mới này, nhiệm kỳ của Niên trưởng Hồng Y đoàn là vô thời hạn.

Niên trưởng Hồng Y đoàn sẽ tiếp tục được chọn trong số các Hồng Y đẳng Giám mục theo như đã được thiết định trong giáo luật số 352 triệt 2.

Hiện nay, trong số các vị Hồng Y, có 9 vị là Hồng Y đẳng Giám mục. Các Hồng Y trong Hồng Y đoàn được chia thàng ba đẳng Phó Tế, Linh Mục và Giám Mục. Về phương diện thống kê mà nói, các vị Giám Mục hay Tổng Giám Mục đang coi sóc các giáo phận hay tổng giáo phận khi được tấn phong Hồng Y, gần như luôn được phong Hồng Y đẳng Linh Mục. Trong khi, các Tân Hồng Y lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh được phong Hồng Y đẳng Phó Tế. Các vị này sau đó sẽ trở thành Hồng Y đẳng Linh Mục và đẳng Giám Mục.

Niên Trưởng Hồng Y đoàn sẽ chủ tọa Hồng Y đoàn nhưng không có quyền trên các Hồng Y khác. Theo giáo luật 352 triệt 1, ngài chỉ là “primazialità inter pares” – “người đứng đầu trong những người ngang hàng nhau”.

Trong số 9 vị là Hồng Y đẳng Giám mục, bên cạnh Đức Hồng Y Angelo Sodano, còn có các Đức Hồng Y Tarcisio Bertone; Josè Saraiva Martins; Giovanni Battista Re; Francis Arinze; Pietro Parolin; Leonardo Sandri; Marc Ouellet; và Fernando Filoni..

Các vị sẽ là những người bỏ phiếu bầu tân Niên Trưởng Hồng Y đoàn.

Nhiệm vụ chính của Niên Trưởng Hồng Y đoàn là giám sát công việc của mật nghị bầu Giáo Hoàng trong trường hợp sede vacante , nghĩa là khi Giáo Hội không có Giáo Hoàng. Trong điều kiện bình thường, ngài phụ trách việc điều phối các mối quan hệ giữa Đức Giáo Hoàng và các vị Hồng Y.

Lý tưởng nhất là Niên Trưởng Hồng Y đoàn chưa đến 80 tuổi, như thế, ngài có thể tham gia trong mật nghị bầu tân Giáo Hoàng và hỏi vị được bầu xem liệu vị ấy có chấp nhận chức trách này hay không.

Theo một chuẩn mực bất thành văn, Niên Trưởng Hồng Y đoàn thường được chọn trong các vị trẻ tuổi nhất như các Đức Hồng Y Pietro Parolin; Leonardo Sandri; Marc Ouellet; và Fernando Filoni.

Tuy nhiên, vì năm vị còn lại, tức là những vị lớn tuổi hơn trong số 9 Hồng Y đẳng Giám Mục, chiếm đa số, ai được bầu sẽ phụ thuộc vào các vị này.

Đặng Tự Do

(Vietcatholic 26.12.2019/ Rome Reports)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi