Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ ba: 30.07.2019 T. Phêrô Kim Ngôn, GM, tiến sĩ Mt 13,36-43

(Mt 13, 36-43)

“Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào,
thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy”
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

     Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

Sứ điệp:   Chúa kiên nhẫn chờ đợi kẻ dữ hoán cải để được cứu độ. Ta cũng hãy bắt chước Chúa để sống nhân từ bao dung với nhau.

  1. Ghi nhớ: “Người đáp: kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người”. (Mt 13,37).
  2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu giải thích cho các Tông đồ theo nghĩa dụ ngôn, theo đó hạt giống là con cái Nước Trời, và nhắc mạnh đến ngày tận thế (mùa gặt), lúc kẻ lành người dữ được phán xét và phân biệt rỏ ràng. Kẻ gieo giống tốt là Con Người: Chúa Giêsu đến thế gian là để cứu chuộc muôn dân: vì ý củaThiên Chúa Cha là muốn cho con người được ơn cứu rỗi. Vì thế mọi việc Chúa làm đều tốt đẹp. Hạt giống tốt là con cái nước Trời, con người được Thiên Chúa tao dựng giống hình ảnh của Ngài. Những việc tốt chúng ta làm với lòng ngay chính và với cách thức phù hợp giáo huấn của Chúa thì sẽ có hiệu quả lớn lao cho phần rỗi của chúng ta.
  3. Sống Lời Chúa: Hãy tìm Nước Thiên Chúa trong từng giây phút của cuộc đời.
  4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết hy sinh và quên mình để tìm Nước Thiên Chúa qua anh em và qua tha nhân của con. Amen.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, chậm giận và giàu lòng thương xót. Dù chúng con tội lỗi, Chúa vẫn không muốn tiêu diệt chúng con. Chúa chờ đợi và tìm kiếm chúng con là những người lầm đường lạc lối trở về với Chúa.

      Lạy Chúa, trên thế giới và ngay cả trong Hội Thánh, người xấu việc xấu còn đó rất nhiều. Không ai muốn chấp nhận cái xấu. Vì vậy loài người chúng con muốn tiêu diệt nhau, đối xử tàn ác với nhau, nóng giận xua đuổi nhau. Chúng con muốn nhổ sạch cỏ lùng ngay tức khắc. Và ngay chính tâm hồn con cũng vừa tồn tại lúa tốt, vừa tồn tại cả cỏ lùng. Con luôn có ơn Chúa đỡ nâng và thánh hóa, nhưng tâm hồn con lại để cỏ lùng của tội lỗi, của tính mê tật xấu phát triển. Chúa vẫn yêu thương và kiên nhẫn đợi chờ con sống tốt hơn.

      Hôm nay, con nghe Lời Chúa và nhìn lên gương Chúa, để học với Chúa lòng bao dung nhân từ và kiên nhẫn. Con thấy chính con là cỏ lùng được Chúa cho tồn tại đến hôm nay. Xin ban cho con luôn biết chấp nhận người khác, Cảm thông và chịu đựng lẫn nhau. Khi thấy người khác lầm lỗi, xin giúp con kiên nhẫn nhắc bảo, cầu nguyện cho nhau, khích lệ nhau. Xin Chúa đừng để con vì nóng giận mà đối xử tàn nhẫn với anh em. Chúa bao dung và kiên nhẫn chờ đợi con, xin cho con biết bao dung và kiên nhẫn chờ đợi anh em. Chúa hy vọng con sẽ hoán cải nên tốt, xin cho con biết hy vọng về người khác. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi