Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật XIV TN: 07.07.2019 Lc 10,1-12,17-20 

    (Lc 10, 1-12)

“Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca:

1 Khi ấy, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông:

3 Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này! “6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em.7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.9 Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.”10 Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói:11 “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”12 Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”18 Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống.19 Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Sứ điệp: Nhiệm vụ loan báo Tin Mừng không chỉ dành riêng cho mười hai tông đồ, nhưng là sứ mạng của tất cả mọi người. Là người Ki-tô hữu, ta được Chúa sai đi nối tiếp công việc truyền giáo của các tông đồ. để có thể phục vụ một người Chủ duy nhất là chính Chúa. Amen.

  1. Ghi nhớ: “Người bảo các ông rằng: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…” (Lc 10,2).
  2. Suy niệm: Chúa lấy hình ảnh cánh đồng lúa chín để dạy cho các môn đệ nhận nhu cầu cấp bách của việc truyền giáo và ý thức về quyền thuê thêm thợ gặt của ông chủ. “Lúa chín đầy đồng…” con ngừơi được so sánh với mùa gặt cần được thu vào nước Thiên Chúa. Cánh đồng truyền giáo của Chúa Giêsu ở đất Palestin chỉ là khởi đầu của một cánh đồng, của một mùa gặt còn vĩ đại hơn, đó là bao gồm toàn thể thế giới. Chúa Giêsu biết trước và nhận thấy số người sẵn sàng trở lại rất nhiều. Trước công việc lớn lao và cấp bách như thế, chỉ có một số ít thợ gặt. Vì thế Chúa dạy chúng ta rằng: Cần phải cầu xin cho ơn thiên triệu để có thêm nhiều người truyền giáo mở rộng cho nứơc của Thiên Chúa.
  3. Sống Lời Chúa: Hãy ý thức về bổn phận truyền giáo của mình là đem Chúa đến cho người khác.
  4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm tình yêu và sức mạnh để con chu toàn bổn phận là đem Chúa đến cho người khác. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, khi sai các môn đệ ra đi, Chúa đã căn dặn các ông cầu xin Chúa Cha ban nhiều thợ gặt. Chúa muốn các ông ý thức vai trò của các ông là hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, vì Chúa Cha là chủ ruộng. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi con lên đường truyền giáo, nhưng công việc truyền giáo cần phải bắt đầu bằng những giờ cầu nguyện. Vâng Chúa ơi, công việc của Chúa trao phó luôn luôn bắt đầu từ tấm lòng đáp trả lại lời mời gọi, và được cụ thể hóa bằng giờ phút riêng tư giữa con với Chúa. Vì lạy Chúa, những giờ phút cầu nguyện sẽ đem lại cho con một nghị lực mới, một ánh sáng chan hòa, tạo được một sức sống trào dâng. Xin Chúa dạy con biết cầu nguyện.

     Lạy Chúa, cầu nguyện là điều cần thiết, nhưng Chúa không miễn chuẩn cho con phải làm việc: “Anh em hãy ra đi”. Lệnh truyền của Chúa thật dứt khoát. Xin Chúa giúp con ra đi với một tấm lòng rộng mở. Con tin việc làm của con sẽ có một năng lực phi thường vì có Chúa trợ giúp. Xin giúp con biết làm việc tông đồ trong khi kết hiệp với Chúa.

     Xin Chúa cho con biết ra đi khỏi chính mình để luôn bận tâm làm việc cho Chúa mà thôi. Xin cho con ra đi khỏi những ràng buộc của thế gian,

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi