Trực tiếp: Thánh lễ Ban Bí tích thêm sức tại tại G.x Tân Việt lúc 17h30 ngày 29/6/2019. Chủ tế Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

Do đường truyền Internet bị gián đoạn. Mời quý Anh chị xem tiếp Thánh lễ

Thánh lễ lãnh nhận bí tích thêm sức tại Thánh đường Giáo xứ Tân Việt – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Do Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục chánh xứ Đa minh Vũ Ngọc Thủ, Linh mục phó Giuse Đỗ Đức Hạnh. Vào lúc 17h00 Thứ Bảy ngày 29/6/2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – P.P Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi