Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ bảy: 29. 06. 2019 THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ tông đồ Mt 16,13-19 

   (Mt 16, 13-19)

Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy,

và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Matthêu:

     Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Giêsu nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Gio-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô nghĩa, là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

Sứ điệp: Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh trên nền tảng đức tin của thánh Phêrô. Ngài được Chúa đặt làm thủ lĩnh của Hội Thánh. Hiệp thông cùng Hội thánh có nghĩa là phải hiệp thông với thánh Phêrô và người kế vị là Đức Thánh Cha.

1.Ghi nhớ:“Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng đá, trên tảng đá nầy, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

2.Suy niệm: Thánh Phêrô và thánh Phaolô đều tử đạo tại Rôma: Phêrô tử đạo dưới thời hoàng đế Nêrô khoảng năm 64-67; Phalolô tử đạo năm 67. Gương sống của các ngài dạy ta: muốn làm tông đồ cho Chúa, không những phải biết thông thạo về giáo lý của Chúa mà còn phải xác tín về Chúa, để có thể truyền đạt về Chúa cách vững chắc. Hai thánh Tông đồ tuy khác nhau về tính tình, trình độ, khuynh hướng, nhưng cùng giống nhau ở chỗ: cả hai đều là Tông đồ, do một Đấng kêu gọi là Đức Giêsu, cùng chia sẻ một ưu tư là xây dựng Hội Thánh trần thế. Điều nầy giúp chúng ta cùng chung sức, mỗi người mỗi cách, góp phần xây dựng Hội Thánh Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Nhìn nhận những yếu đuối của chúng ta, để trông cậy vào sức mạnh của ơn Chúa.

4.Cầu nguyện: Xin hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô cầu bàu cho các tín hữu biết tích cực góp phần xây dựng Hội Thánh trần gian và mở rộng Nước Chúa. Amen.  

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, cùng với thánh Phêrô, con tuyên xưng Chúa là Đấng Cứu Thế, là con Chúa Cha hằng sống. Con thấy mình thật có phúc vì được biết Chúa, tin Chúa và đi theo Chúa, thật có phúc vì được sống trong Hội Thánh của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

     Lạy Chúa, trải qua hai ngàn năm, Hội Thánh Chúa bước đi giữa muôn ngàn bách hại, cám dỗ, thử thách và đau thương. Có những lúc Hội Thánh tưởng chừng như tiêu tan, hoặc sa lầy hay quỵ ngã. Nhưng cho tới hôm nay, Hội Thánh của  Chúa vẫn còn đó giữa lòng thế giới để trở nên dấu chỉ tình thương cứu độ của Chúa.

     Con xác tín rằng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống. Chỉ mình Chúa có đủ quyền năng cứu độ thế giới, chỉ có Phúc Âm Chúa là ánh sáng dẫn dắt nhân loại tới hạnh phúc đích thực. Vì thế, xin Chúa giúp con trung thành với Chúa, với Hội Thánh, bằng cách tuân theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha là người thay mặt Chúa trên trần gian. Con đường của Chúa và Hội Thánh thật khác với lối đi của trần gian, nhưng con tín nhiệm vào Chúa và vào giáo huấn Hội thánh. Con cầu nguyện xin Chúa ban cho Đức Thánh Cha niềm tin sắt đá, lòng cậy trông vững vàng. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi