Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư: 26. 06. 2019 Thánh Irênê Mt 7,15-20 

   (Mt 7, 15-20)

“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Sứ điệp:     Xem quả thì biết cây. Định luật đó được Chúa áp dụng cho hành vi của con người. Việc làm tốt cho thấy người tốt, việc làm xấu biểu lộ một con người xấu. Thưởng phạt sẽ tùy đó mà định đoạt.

1.Ghi nhớ:“Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (Mt 7,17).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta phương thế để phân biệt tiên tri giả và tiên tri thật, kitô hữu thật và dỏm, đó là dựa vào luật “xem quả thì biết cây”, tức là xem kết quả việc làm và đời sống của người ấy. Điều nầy nhắn nhủ chúng ta không được sống giả hình hay thói phô trương trong các việc đạo đức và bác ái hằng ngày. Việc làm bên ngoài phải phản ảnh trung thực ý hướng ngay lành bên trong. Đồng thời chúng ta phải kiên trì đào luyện mình loại bỏ những thói xấu, trở thành người tốt: tốt trong tâm hồn và trong lối sống.

3.Sống Lời Chúa: Lời nói phản ảnh tâm hồn: lòng có đầy miệng mới nói ra.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, con là con của Chúa, xin cho con biết sửa mình để ngày càng trở nên giống Chúa hơn. Amen.

Cầu nguyện:    Lạy Chúa Giêsu, trước mặt Chúa, mọi hành vi của con đều được phơi bày một cách trung thực, hoặc đó là một việc tốt, hoặc đó là một việc xấu. Các việc làm của con đều biểu lộ con người thật của con. Qua ví dụ về cây vả, Chúa muốn con trở nên người tốt, sống tốt, sống ngay lành, để hoa cả cuộc đời con là những trái ngon, quả ngọt.

      Với kinh nghiệm thông thường về trồng cây, con biết rằng muốn có trái ngon, quả ngọt, người làm vườn phải tốn bao công sức để phun thuốc, cuốc xới, bón phân, tưới tắm. Cũng vậy, để cho cuộc đời con được tốt đẹp, con cũng cần rất nhiều công chăm sóc. Là một học sinh, con sẽ phải hy sinh các thú giải trí để chăm chú vào việc học tập. Là người công nhân, con sẽ phải thể hiện tốt vai trò và trách nhiệm của bậc mình. Là người Kitô hữu, con sẽ phải sống tốt ơn gọi của mình theo tinh thần phúc âm.

      Lạy Chúa, tất cả những điều ấy, sao con thấy nặng nề, khó khăn, cực nhọc, và có lúc con đã đặt ra câu hỏi: “Tại sao lại phải phấn đấu như vậy?”.Lời Chúa hôm nay đã đem lại cho con câu trả lời: “Muốn có quả tốt, đòi hỏi cây phải tốt; không thể có quả tốt nơi cây xấu được!”.

      Xin Chúa cho con biết xác tín vào lời Chúa dạy để đời con không ngừng sống tốt trước mặt Chúa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi