Trực tiếp: Thánh lễ Ban Bí tích thêm sức tại tại G.x Nhân Hoà lúc 09h30 ngày 22/6/2019. Chủ tế Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn

Thánh lễ lãnh nhận bí tích thêm sức tại Thánh đường Giáo xứ Nhân Hoà – Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Do Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn chủ tế. Vào lúc 09h30 Thứ Bảy ngày 22/6/2019. Được trực tiếp để phục vụ cho những bệnh nhân trên giường bệnh, các cụ lớn tuổi, khuyết tật, đau yếu, ở xa không đến được.

Kính mời quý anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện trực tiếp trên các Website, Face book hoặc Twistter:

———-oOo———-

Website: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Facebook:Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Twitter: Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót Hạt Tân Sơn Nhì

Website: Yêu thương phục vụ

Website: Giáo điểm Vĩnh lộc

Website:  Giađình cầunguyện

Facebook: Giađình cầunguyện

Twitter: Gia đình cầu nguyện 

Minds: Giađình cầunguyện

 

Quay phim: Đaminh Trần Quảng – P.P Văn Quí- Dom Dũng

Ban truyền thông

CĐ LCTX Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi