Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư: 19. 06. 2019 Thánh Lu-y Gon-da-ga Mt 6,1-6.16-18

                             (Mt 6, 1-6. 16-18)                                                              

“Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn,

sẽ trả công cho ngươi” 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

      “Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

      “Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

Sứ điệp: Bố thí, cầu nguyện và ăn chay chỉ có giá trị trước mặt Chúa khi được thực hiện vì Chúa, chứ không vì người đời hay với dụng ý khoe khoang.

1.Ghi nhớ: “Khi bố thí thì đừng cho tay trái biết việc tay phải làm” (Mt 6,4).

2.Suy niệm: Chúa Giêsu coi trọng việc thực hành đạo đức của Do thái

giáo: Bố thí, cầu nguyện và ăn chay; nhưng phải thực hành những việc đạo đức ấy với tinh thần mới của Chúa Kitô là chân thành, ngay thẳng và thực thi ý Chúa. Làm việc bác ái từ thiện là bổn phận của mọi người, vì mọi của cải trên đời nầy là của Chúa ban cho hết mọi người, nên mọi người đều là người quản lý của Chúa. Vì thế, kẻ may mắn giàu sang nên chia sớt cho người nghèo hèn kém may may mắn hơn mình. Còn ăn chay là một phương thế giúp ta sám hối và đền tội, để ta xứng đáng đón nhận ơn Chúa.

3.Sống Lời Chúa: Bớt những lời gièm pha, ganh tị là một cách thực hành ăn chay.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết hy sinh, hãm dẹp những tật xấu của mình vì Chúa. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắng nghe Tin Mừng hôm nay, con thấy Chúa muốn dạy con rằng các việc đạo đức con làm là làm cho Chúa, là sống với Chúa và với mọi người trong sự chân thành yêu thương mà không cầu lợi cho mình, không mong tìm sự đánh giá của người khác. Chúa muốn cảnh giác con, để con tránh khỏi hình thức đạo đức bên ngoài. Chúa không muốn con đến cùng Chúa với dụng ý tư lợi, không muốn con đối xử với kẻ khác bằng thái độ vị kỷ. Trong gia đình, thật là tệ nếu con cái yêu thương bố mẹ chỉ vì muốn cha mẹ mua cho chiếc xe, cái máy. Con cũng không thể đến với Chúa với thái độ như vậy.

      Ẩn sau các việc đạo đức là một thái độ sống: sống trước mặt Chúa và cho Chúa như một người Cha. Đó là cách để con tỏ bày lòng thảo hiếu yêu mến Chúa.

      Lạy Chúa, xin Chúa cho con nhận ra điều đó để con sống tốt trước mặt Chúa. Chúa là Cha yêu thương con, đã ban cho con rất nhiều ơn mà con không nhận thấy được. Chúa ban ơn phúc cho con mà không mong tìm điều gì cho Chúa. Con ao ước cuộc sống của con là cách thức để nói lên tấm lòng của con đối với Chúa, dù khi con sống một mình hoặc con sống trước mặt kẻ khác.

      Con muốn sống lương thiện không phải để được tiếng khen của người đời nhưng là để sống theo giáo huấn của Chúa. Con muốn cầu nguyện bởi vì đời sống con cần Chúa và phải gắn bó với Chúa. Con yêu thương tha nhân vì chúng con là con của Chúa. Xin tình yêu Chúa tinh luyện mọi hành vi và cuộc sống của con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi