Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi: 16. 06. 2019 Ga 16, 12-15 

    (Ga 16, 12 – 15)

“Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan:

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Sứ điệp : Chúa Giêsu sẽ ban Chúa Thánh Thần cho Giáo hội, để Chúa Thánh Thần soi sáng Gióa hội thấu hiểu giáo huấn và sứ mạng của Chúa Giêsu. Ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chương trình cứu độ của Chúa Ba Ngôi được trọn vẹn.

  1. Ghi nhớ: “ Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12).
  2. Suy niệm : Qua bài Tin Mừng hôm nay, Giáo hội muốn nhắc lại việc Chúa Giêsu mạc khải về Thiên Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi Thiên Chúa khác nhau về ngôi vị, nhưng đồng bản tính với nhau. Thật ra, Chúa Giêsu đã nói hết tất cả cho các Tông đồ, vì Người là mạc khải hoàn hảo của Chúa Cha, bởi lẽ Người là “ Lời” (Ga1,1-14). Chúa Giêsu phải nói hết vì nếu tự sức riêng của con người thì không thể lĩnh hội được lời của Thiên Chúa. Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, giáo hội muốn chúng ta phải biết thực hành lời Chúa qua ý hướng, lời nói và việc làm, và đồng thời cũng nhắc bảo ta phải xác tín và ý thức hơn trong mỗi lần tôn vinh danh Chúa bằng cách làm dấu Thánh Giá trên mình và trên đồ vật
  3. Sống Lời Chúa : Đọc lời Chúa trong tâm tình phó thác, cầu nguyện và xin ơn.
  4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa Giêsu, xin cho con ý thức rằng: mỗi khi con giúp đỡ người khác là mỗi khi con tôn vinh Chúa. Amen.

Cầu nguyện : Lạy Chúa Giêsu, để con có thể lãnh nhận trọn vẹn công cuộc cứu độ, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho con. Chúa mặc khải cho con biết Thánh Thần là Thầy dạy con, giúp con hiểu tất cả giáo huấn của Chúa và đưa con vào sự thật toàn vẹn. Nhờ Chúa Thánh Thần, con nhận ra Chúa là Thiên Chúa, và Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp nhất với nhau.

      Vì yêu thương chúng con, Chúa Cha đã trao ban con một là chính Chúa, và cũng vì yêu thương chúng con nên Chúa ban Thánh Thần cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ tình thương của Chúa. Chúng con được Thiên Chúa trân trọng yêu thương, trong khi chúng con chỉ là những thụ tạo của Chúa, những thụ tạo đã hơn một lần chối từ tình yêu của Chúa.

      Xin Chúa Thánh Thần giúp con ngày càng khám phá ra Chúa, thấu hiểu Chúa nhiều hơn, cảm nghiệm được tình yêu bao la thầm lặng của Chúa. Với ơn Phục sinh giao hòa, con được Chúa ban Thánh Thần. Người luôn hiện diện trong tâm hồn và cuộc sống con. Con muốn trở nên người học trò của Chúa Thánh Thần, luôn ham thích lắng nghe và thực thi những lời Người dạy bảo, những lời của chân lý. Lời của Người âm thầm trong con, xin cho con biết lắng nghe. Và đừng để con cố tình gạt bỏ tiếng nói của Người trong linh hồn con. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi