Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày : Thứ tư: 12. 06. 2019 Mt 5, 17-19.

   (Mt 5, 17-19)

“Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Sứ điệp: Chúa Giêsu kiện toàn luật Cựu Ước, vì Người cho ta hiểu được ý nghĩa của lề luật, và vì Người thực hiện những lời tiên báo trong Cựu Ước. Phải giữ luật theo ý hướng của Chúa Giê-su thì mới trở nên công dân Nước Trời.

1.Ghi nhớ:“Thầy đến không phải là để bãi bỏ (lề luật), nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

2.Suy niệm: Luật Môsê và giáo huấn của các ngôn sứ là điều cốt yếu của Thánh Kinh, nhằm biểu lộ thánh ý Thiên Chúa, hướng dẫn con người sống theo ý Chúa. Chúa Giêsu xác định lập trường: Người không phá đổ Cựu ước, và Tân ước nhằm hoàn thiện Cựu ước. Người muốn làm cho Luật cũ mang tinh thần mới. Qua đó, Chúa muốn dạy ta không bảo thủ, ù lì, không cứng nhắc trong công việc và các quyết định; cũng không bốc đồng theo sở thích riêng, muốn thay đổi tất cả, đổi mới tất cả; nhưng cùng chịu trách nhiệm để đạt tới thiện ích lớn hơn.

3.Sống Lời Chúa: Đừng phá đổ tất cả thành quả của người khác vì ganh tị.

4.Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con tìm được hạnh phúc khi biết sống cho thiện ích của người khác. Amen.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa ban lề luật cho con là để con được tự do, được nên thánh, lề luật của Chúa là những bậc thang vững chắc đưa con đến với Chúa, đưa con vào Nước Trời.

      Thế nhưng nhiều khi con có cảm tưởng luật Chúa ràng buộc con, làm con mất tự do thoải mái trong cuộc sống. Nhiều khi con cảm thấy nặng nề khi đi lễ ngày Chúa Nhật. Nhiều khi con thấy luật hôn nhân công giáo giới han tự do của con, nhiều khi luật Chúa đưa con đến những chọn lựa khó khăn và ngăn cản con chọn những giải pháp dể dãi.

      Với Lời Chúa hôm nay, con muốn đặt niềm tin vào Chúa. Chính vì yêu thương mà cha mẹ cấm cản hoặc truyền dạy con cái làm điều này điều nọ. Cũng vậy, con xác tín rằng chính vì yêu thương và muốn con sống tốt mà Chúa ban luật Chúa cho con. Xin cho con biết tin vào Chúa và vào tình thương của Chúa để con yêu mến và sống theo luật chúa.

      Lạy Chúa, xin ban cho con tinh thần tôn trọng lề luật Chúa. Chắc chắn con sẽ phải hy sinh ý riêng mình rấy nhiều, nhưng con tin rằng khi con hết lòng với Chúa, Chúa sẽ ban cho con cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc. Đời con sẽ như cây trồng bên bờ suối và trổ sinh hoa trái đúng mùa. Amen.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi